Допомога технічного інспектора в організації роботи з охорони праці

Технічний інспектор має построечным і заводським комітетам, їх комісіям охорони праці та громадським інспекторам практичну допомогу в організації роботи з охорони праці, контроль над виконанням угод з охорони праці колективних договорів.

Технічним інспектором проводиться розслідування групових, важких і смертельних нещасних випадків на виробництві.

Здійснюючи державний нагляд, технічний інспектор має право:

 • Безперешкодно у будь-який час дня і ночі приходити на підприємства, в установи, господарства, на будівництво та проводити їх огляд, пред’явивши посвідчення встановленого ВЦРПС зразка. При цьому на вимогу технічного інспектора адміністрація підприємства (організації) зобов’язана надавати необхідні документи і пояснення з питань охорони праці; адміністрація зобов’язана створити необхідні умови для його роботи — надати приміщення, засоби зв’язку, транспортні засоби для обстеження будівельних об’єктів і розслідування нещасного випадку. Керівник організації (підприємства) або його заступник з питань охорони праці зобов’язані взяти участь у проведеній технічним .інспектором перевірки і за погодженням з ним залучити до роботи в комісії головних спеціалістів, начальників дільниць та цехів і інших посадових осіб. Результати перевірки, як правило, повинні оформлятися актом з переліком виявлених порушень, підписаним всіма членами комісії, що брали участь у перевірці.
 • Давати адміністрації та окремим должностньш особам приписи про усунення виявлених у ході перевірки порушень правил техніки безпеки і трудового законодавства із зазначенням конкретних термінів виконання, а також контролювати виконання цих приписів.
 • Якщо в ході перевірки на верстатах, машинах і механізмах або при виробництві окремих робіт будуть виявлені порушення правил техніки безпеки, що представляють загрозу для здоров’я та життя працюючих, технічний інспектор забороняє експлуатацію механізмів або виробництво робіт. Припинення робіт на таких механізмах здійснюється шляхом їх опломбування із складанням акта про причини заборони їх експлуатації та зазначенням термінів усунення порушень. Акт підписується керівником цеху, дільниці, будівельного об’єкта, який зобов’язаний негайно призупинити роботи на зазначеному об’єкті та організувати усунення виявлених порушень.

  Відновлення роботи на окремих ділянках, в цехах і на механізмах може послідувати лише з дозволу технічного інспектора після усунення виявлених недоліків, про що він письмово інформується адміністрацією.

  Дивіться далі — Права технічного інспектора


  «Профілактика травматизму у будівництві»,
  Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

  Related posts

   
   

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *