Чергування на підприємствах

Чергування на підприємствах (в установах чи організаціях), тобто залучення за розпорядженням адміністрації працівника не передбачене графіком його роботи час для дозволи на підприємстві або в установі поточних питань, які не входять в коло його обов’язків, можуть запроваджуватись у виняткових випадках лише за погодженням з построечным (заводським) комітетом профспілки.

Чергування, що призначаються зазвичай після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні, для одного працівника не можуть повторюватися частіше одного разу на месяц1. Чергування компенсуються відгулом, надаються протягом найближчих 10 днів.

Забороняється залучати до чергування вагітних жінок, матерів, які мають дітей у віці до 12 лет2, а також осіб, які не можуть бути залучені до надурочних робіт.

Час відпочинку

Час відпочинку, його тривалість і порядок надання суворо регламентуються радянським законодавством про працю. Основні види відпочинку, що надаються на будівництві робочим і службовцям: перерви для відпочинку і прийому їжі; перерви для обігрівання у холодну пору року; міжзмінні перерви; щотижневі вихідні дні та святкові дні відпустки.

Протягом робочого дня, не пізніше ніж через 4 години після початку роботи, працівникам має надаватися перерва для відпочинку і прийому їжі. Тривалість перерви не може бути менше півгодини і більше 2 ч. В будівельних управліннях та на підприємствах з трехсменным режимом роботи, як виняток, надаються двадцятихвилинні перерви. Час перерв та їх тривалість зазначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Час обідньої перерви працівник використовує на свій розсуд.

В зимовий час при роботі на відкритому повітрі надаються перерви для обігрівання, скорочується робочий день або зовсім припиняється виробництво будівельно-монтажних работ3.

Режим роботи будівельних організацій в зимовий час встановлюється окремо для кожної місцевості або району з урахуванням кліматичних умов, залежних від погоди і температури зовнішнього повітря, постановою виконкому Ради депутатів трудящих. Зазвичай при температурі — 20°С при тихій погоді через кожну годину роботи робітникам надаються десятихвилинні перерви для обігрівання. При температурі — 25°С зберігаються перерви для обігрівання і робочий день скорочується на 1 год. При температурі нижче — 30°С виробництво робіт припиняється. Перерви для обігрівання включаються в рахунок робочого часу.

1Постановление Секретаріату ВЦРПС від 2 квітня 1954 року «Про чергування на підприємствах і в установах». Бюлетень ВЦРПС, 1954, № 8.
2Там само.
3Постановление НКТ СРСР від 11 грудня 1929 р. «Правила про роботу на відкритому повітрі в холодну пору року». СЗАоТ. М., 1965.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *