Граничні норми перенесення і пересування важких речей вручну для підлітків від 16 до 18 років

Дивіться — Постановою НКТ РРФСР від 4 березня 1921 р.

Зазначеною вище постановою встановлено такі граничні норми перенесення і пересування важких речей вручну для підлітків від 16 до 18 років (дивіться таблицю нижче).

Спосіб перенесення або пересування

Гранична норма, кг, на одного підлітка у віці від 16 до 18 років1

Примітка

чоловічої статі

жіночої статі

Ручне перенесення тяжкості

16,4

10,25

Пересування важких речей на вагонетках, що пересуваються по рейках

492

328

При пересуванні вагонетки по похилій площині граничний підйом (тобто відношення максимальної висоти підйому до довжини шляху) не повинен перевищувати 0,01

То ж, на одноколесных тачках

49,3

До пересуванню вантажів не допускаються

Пересування вантажів допускається лише за катальным дощок, причому граничний підйом не повинен перевищувати 0,02

То ж, на двоколісних ручних візках

114,8

Те ж

При пересуванні по рівній підлозі, причому граничний підйом не повинен перевищувати 0,02

54,7

Те ж

Пересування по нерівному грунту або мостовий допускається при граничному підйомі не більше 0,01

То ж, на трьох — і
чотириколісних
візках

82

57,4

Допускається по рівному підлозі — асфальтовому, дерев’яному, плиточній і т. д. — з граничним підйомом не більше 0,02

Підлітки до 16 років взагалі не допускаються до робіт з перенесення і пересування важких речей.

Щорічні відпустки необхідно надавати неповнолітнім в літній час або, за їх бажанням, у будь який інший час року [11, стаття 79].

Понад чергового місячного відпустки підліткам надаються додаткові відпустки, передбачені у Списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку.

Якщо підлітку виповнюється 18 років протягом робочого року, то відпустка надається за два робочих дні за кожний відпрацьований місяць до досягнення 18 років, а за час, що залишився—на загальних підставах в розмірі, передбаченому для відповідної посади або професії, за якою працює підліток.

Питання про звільнення підлітків адміністрація повинна погодити з районною (міською) комісією у справах неповнолітніх.

Звільнення підлітків за ініціативою адміністрації у випадках: ліквідації підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; виявленої невідповідності робітника або службовця займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, або поновлення на роботі робітника або службовця, який раніше виконував цю роботу, не допускається без працевлаштування в інші організації та підприємства.

1 Вага вказаний разом з пристосуваннями для перенесення або пересування.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *