Режим робочого часу і часу відпочинку

Робочий час

Під робочим часом розуміється встановлена законом норма тривалості праці робітників і службовців, протягом якої робітник згідно з розпорядком дня, графіку змінності або особливим розпорядженням адміністрації зобов’язаний перебувати на вказаному йому робочому місці і виконувати доручену роботу.

Норма тривалості робочого часу як міра обов’язкової праці і міра охорони його встановлюється постановою уряду і не може бути змінена за узгодженням між адміністрацією і працівником.

Регулювання тривалості праці робітників і службовців в законодавчому порядку, а також обов’язковість встановлених норм робочого часу сприяють охороні праці.

Тривалість робочого дня

В даний час тривалість робочого дня для всіх робітників і службовців будівельних організацій становить 8 год при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями1 зі збереженням встановленої 41-годинний норми робочого часу за тиждень [11, стаття 21].

П’ятиденний 41-годинний робочий тиждень заснована на різних варіантах підсумованого обліку робочого часу:

  • за тижневий календарний період (в основному, як 5 робочих днів по 8 год 12 хв);
  • за двомісячний календарний період (в основному, як 5 робочих днів по 8 год) з відпрацюванням відсутнього години на кожну восьму суботу або шляхом застосування графіка, забезпечує відпрацювання 41 год за тиждень протягом трьох тижнів. Ці питання знаходять здатність затвердження режиму роботи будівельної організації і графіків змінності.

При встановленні графіків змінності для будівельних, субпідрядних, транспортних організацій слід виходити з необхідності надання робітникам і службовцям двох вихідних днів підряд — в суботу і неділю. На виробничих ділянках, які здійснюють ремонт будівельних машин і механізмів, а також підготовку виробництва, можуть бути встановлені ковзні графіки вихідних днів.

Графіки змінності та режиму роботи розробляються на весь календарний рік і затверджуються за погодженням з комітетом профсоюза2.

1Указ Президії Верховної Ради СРСР від 14 березня 1967 р. «Про переведення робітників і службовців підприємств, установ і організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями». «Відомості Верховної Ради СРСР», 1967, № 11.

2Разъяснение Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 8 квітня 1967 р. № 4/П-10 «Про деякі питання, пов’язані з переведенням робітників та службовців підприємств, установ і організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями». Довідник профспілкового працівника. М., Профиздат, 1969.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *