Обмеження перенесення і пересування важких речей

Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватися механізованим способом за допомогою підйомників, кранів, навантажувачів, а при веденні таких робіт в незначних обсягах—засобами малої механізації (тельфер, кран-балка, блок тощо). Механізований спосіб вантажно-розвантажувальних робіт є обов’язковим для вантажів вагою понад 50 кг, а також при підйомі вантажів на висоту більше 3 м [1].

Чинним законодавством встановлено ряд обмежень для осіб, зайнятих перенесенням, пересуванням і підйомом тяжестей1.

Для жінок і осіб, які не досягли 18 років, встановлено спеціальні норми перенесення вантажів.

В окремих випадках при переміщенні вантажів вагою від 80 до 500 кг вантажники забезпечуються спеціальними пристосуваннями: тачками, візками, вагонетками і іншими пристосуваннями залежно від виду і величини вантажу.

У відповідності з Правилами, затвердженими НКТ СРСР 20 вересня 1931 р., вантажникам, крім обідньої перерви, надаються спеціальні перерви для відпочинку, які включаються в рахунок робочого часу. Тривалість перерв, час їх надання встановлюються адміністрацією за погодженням з построечным комітетом профспілки, дані про це вносяться в Правила внутрішнього трудового розпорядку будівельної організації. Адміністрація зобов’язана забезпечити місце провадження робіт питними бачками з охолодженою кип’яченою водою, аптечками для надання першої медичної допомоги і ношами.

При навантажування та розвантажування важких та громіздких вантажів виділяється особа з адміністративно-технічного персоналу, що здійснює керівництво вантажно-розвантажувальними роботами та нагляд за виконанням вимог техніки безпеки з навантаження, транспортування, розвантаження вантажів і за застосуванням робітниками безпечних методів праці.

Попередні та періодичні медичні огляди робітників

При прийомі на роботу і в подальшому періодично адміністрація зобов’язана організувати проведення медичних оглядів працівників, професії і посади яких перелічені в Списках, а також всіх робітників і службовців, які не досягли 18 років (додаток 13).

Попередні медичні огляди проводяться з метою всебічного та поглибленого обстеження стану здоров’я, для профілактики і попередження професійних захворювань, нещасних випадків, забезпечення безпеки праці.

1 Правила про умови праці вантажників при вантажно-розвантажувальних роботах, затверджені HKT СРСР від 20 вересня 1931 р. «Известия НКТ СРСР», 1931, № 30.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *