Порядок надання додаткової відпустки

Для робітників будівельно-монтажних організацій та їх підсобних виробництв, які мають право на отримання додаткових відпусток у зв’язку зі шкідливими умовами праці або за роботу в районах з важкими кліматичними умовами, а також триденного відпустки за постановою ЦВК і РНК СРСР від 15 грудня 1930 р. додаткові відпустки відповідно до постанови № 42 надаються у такому порядку:

  • в місцевостях Півночі європейської частини СРСР, Уралу, Сибіру, Далекого Сходу і Казахстану — за другий, третій і четвертий роки роботи надається триденний відпустку за постановою ЦВК і РНК СРСР від 15 грудня 1930 р. за п’ятий і шостий роки роботи — додаткова відпустка відповідно до постанови № 42 від 12 січня 1968 р. тривалістю відповідно 4 і 6 робочих днів;
  • в інших районах країни загальна тривалість додаткових відпусток за постановою ЦВК і РНК СРСР від 15 грудня 1930 р. і постановою № 42 від 12 січня 1968 р. не повинна перевищувати трьох днів.

У стаж, що дає право на отримання вищевказаних відпусток, зараховується період роботи з 1 січня 1965 р.

Встановлені додаткові відпустки за безперервну роботу для працівників будівельно-монтажних організацій міністерств і відомств, що здійснюють будівництво підприємств чорної металургії.

Тривалість додаткових відпусток становить:

  • для працівників будівельно-монтажних організацій, зайнятих на будівництві підприємств Півдня та Центру європейської частини країни при безперервному стажі роботи: більше двох років—3 дні; за кожний наступний рік роботи — 1 день, але не більше 6 робочих днів;
  • для працівників будівельно-монтажних організацій, зайнятих на будівництві підприємств Півночі європейської частини країни, Уралу, Сибіру, Далекого Сходу, Казахстану та Узбекистану при безперервному стажі роботи: понад двох років — 3 дні; за кожний наступний рік роботи — 2 дні, але не більше 9 робочих днів.

Зазначені відпустки надаються всім працівникам будівельно-монтажних організацій, якщо річний обсяг будівельно-монтажних робіт по об’єктах чорної металургії становить понад 50% річного плану будівельної організації. В обсяги будівельно-монтажних робіт включаються роботи по об’єктах виробничого, житлового, культурно-побутового призначення, виконані для підприємств чорної металургії, а також обсяги робіт по зазначеним об’єктах за рахунок капіталовкладень, що передаються Міністерством чорної металургії СРСР виконкомам Рад депутатів трудящих і призначених для підприємств чорної металургії.

В стаж роботи, що дає право на одержання відпустки за безперервну роботу, зараховується період роботи з 1 січня 1965 р.

Працівникам будівельно-монтажних організацій, що мають право на отримання додаткових відпусток за цією постановою, додаткові відпустки, передбачені постановами ЦВК і РНК СРСР до 15 грудня 1930 р. та ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 січня 1968 р. №42, не надаються.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *