Надання додаткової відпустки

Працівникам, професії та посади яких зазначені в розділах Списку, що передбачають окремі види робіт, наприклад, зварювальні, малярні, додаткова відпустка надається незалежно від того, в якому виробництві або будівництві виконуються ці роботи.

Робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям, професії і посади яких передбачені у розділі «Загальні професії всіх галузей народного господарства», додаткова відпустка і скорочений робочий день надаються незалежно від того, у яких виробництвах або цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не передбачені у відповідних розділах Списку.

Додаткова відпустка повної тривалості надається тим працівникам, які протягом робочого року фактично працювали у шкідливих умовах не менше 11 місяців.

Білі протягом року працівник був зайнятий на різних виробництвах, за роботу в яких надається додаткова відпустка різної тривалості, то тривалість відпустки по кожній роботі, визначається пропорційно часу, відпрацьованому в даних умовах. Заміна додаткової відпустки у зв’язку з шкідливими умовами праці грошовою компенсацією забороняється. Якщо працівники мають право на отримання додаткової відпустки у зв’язку з шкідливими умовами праці за кількома підставами, то відпустка надається по одному з них.

Робітники, інженерно-технічні робітники та службовці будівельних, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших організацій, які виконують роботи на виробництвах, у цехах та на дільницях із шкідливими умовами праці, мають право на додаткову відпустку і скорочений робочий день тієї ж тривалості, який надається основним працівникам цих виробництв.

Робітники, ІТП і службовці, професії і посади яких не включені в Список, але в окремі періоди виконують роботу у виробництвах і цехах з шкідливими умовами праці, мають право на додаткову відпустку і скорочений робочий день на тих же умовах, що і працівники, професії і должноссти яких передбачені у Списку.

Порядок надання зазначених додаткових відпусток у зв’язку з збільшенням тривалості чергових відпусток до 15 робочих днів не изменяется1.

1 Роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 1 листопада 1967 р. № 9/П-27 «Про деякі питання, пов’язаних із збільшенням загальної тривалості відпусток робітникам і службовцям з 12 до 15 робочих днів». Бюлетень комітету, 1968, № 1.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *