Забезпечення газованою підсоленою водою підприємств з виробництва в гарячих цехах

Будівельні робітники та робітники підприємств з виробництва будівельних матеріалів, зайняті на гарячих цехах і на виробництвах, в цілях оздоровлення умов праці і підвищення працездатності забезпечуються газованою підсоленою водою із розрахунку 4-5 л на людину в смену1. Переліки таких виробництв і цехів встановлює санітарна інспекція за погодженням з адміністрацією організації.

Робітникам і службовцям, зайнятим у виробництвах, цехах і на роботах з шкідливими умовами, законодавчо встановлюється скорочений робочий день та надається додаткова відпустка [11, стаття 34]. Додаткову відпустку і скорочений робочий день надаються за єдиним Списком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день2, переизданному в 1963 р. з внесенням прийнятих за цей час доповнень і змін.

Порядок надання додаткових відпусток та скороченого робочого дня

Порядок надання додаткових відпусток та скороченого робочого дня проводиться на підставі Інструкції про порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці…3. Додаткова відпустка тривалістю від 6 до 36 робочих днів надається з метою зменшення впливу на організм працюючих шкідливих виробничих умов і відновлення здоров’я за більш тривалий час відпочинку.

Право на додаткову відпустку мають лише ті працівники, професії і посади яких передбачені по виробництвам і цехам у відповідних розділах Списку незалежно від того, в якій галузі народного господарства належать ці виробництва і цехи. Надання додаткової відпустки проводиться в суворій відповідності зі Списком, який не підлягає розширеному тлумаченню.

1 Постанова Секретаріату ВЦРПС від 11 червня 1934 року «Про постачання робітників гарячих цехів газованою солоною водою». Бюлетень ВЦРПС» 1934, № 13-14.

2 Постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 12 липня 1963 р. № 198/П-17. М., изд-во «Економіка», 1964.

3 Постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 29 грудня 1962 р. № 377/30. Бюлетень комітету, 1963, № 2.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *