Пільги з охорони праці в будівництві

В будівництві і на підприємствах будівельної індустрії існує цілий ряд виробництв з шкідливими умовами праці, робота на яких пов’язана з підвищеним забрудненням і впливом на організм працюючих виробничих факторів, які становлять небезпеку для здоров’я. Для працівників, зайнятих на таких роботах і виробництвах, законодавством встановлено ряд пільг, до яких відносяться: видача спецмолока і лікувально-профілактичного харчування; видача спецмыла; забезпечення спеціального питного режиму; надання скороченого робочого дня і додаткових відпусток.

Трудовим законодавством передбачається видача працюючих, зайнятих на виробництвах з небезпекою професійних отруєнь, як протиотрут жирів або нейтралізуючих речовин. В якості протиотрути в даний час видають молоко (спецмолоко) і лікувально-профілактичне харчування. Молоко видається безплатно за рахунок коштів підприємства робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці у дні виконання таких робіт в кількості 0,5 л. За робітниками та службовцями будівельних організацій, що перейшли на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, зберігаються тижневі норми видачі спецмолока, тобто 3л1.

Видача замість спецмолока інших продуктів (масла, сметани, згущеного молока) або грошова компенсація не допускається. Грошова або інша компенсація за не отриману своєчасно спецмолоко також не допускається. Переліки робіт і професій з шкідливими умовами праці, що дають право робітникам і службовцям на одержання молока, встановлюються керівниками підприємств (установ, організацій) за погодженням з построечным (заводським, місцевим комітетом профспілки згідно з медичними показаннями для видачі молока, розробленими Міністерством охорони здоров’я СРСР, та Правил безплатної видачі молока2.

Ці Правила введені в дію з III кварталу 1968 р.

1Постановление Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 12 липня 1967 р. № 343/п-12 «Про деякі питання, пов’язані з переведенням робітників та службовців підприємств, установ і організацій на п’ятиденний тиждень з двома вихідними днями». Бюлетень комітету, 1967, № 9.

2Постановление Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Президії ВЦРПС від 13 листопада 1969 р. № 446/п-21 «Правила безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим у виробництвах, цехах, на дільницях та в інших підрозділах із шкідливими умовами праці». Бюлетень комітету, 1970, № 2.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *