Організації показових об’єктів по здійсненню контролю за станом охорони праці

При організації показових об’єктів по здійсненню контролю за станом охорони праці притягувався широкий профспілковий актив, для чого створювались штаби громадських інспекторів.

Показові об’єкти охоче відвідувалися великою кількістю інженерно-технічних працівників і робітників не тільки системи Головкиївміськбуду, але і інших будівельних організацій Києва та областей Української РСР.

Організація показів безпечних методів виробництва будівельно-монтажних робіт на кількох масивах дозволила успішно боротися з виробничим травматизмом, вирішувати питання підвищення культури виробництва, якості, продуктивності праці, економії, зниження собівартості і переносити елементи правильного та безпечного виконання робіт на інші об’єкти в системі Головкиївміськбуду.

Кабінети і куточки з техніки безпеки. Для проведення систематичної пропаганди безпечних методів праці в будівельних організаціях створюються кабінети, а на ділянках — куточки з техніки безпеки. Основні завдання кабінетів: проведення вступного інструктажу та навчання працюючих правилам охорони праці; підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу і навчання профактиву правилам охорони праці з широким використанням наочних посібників, схем, плакатів, інструменту, пристосувань, пам’яток тощо; організація лекцій, доповідей, бесід, демонстрація кінофільмів і Діафільмів; надання допомоги в організації пропаганди та агітаційно-масової роботи з охорони праці на будівельних об’єктах. У зв’язку з цим кабінет повинен містити наочні посібники, схеми, експонати, довідково-методичні матеріали, крім того, в достатній кількості засоби індивідуального захисту та експозиції для навчальної роботи, що дозволяють вирішувати перераховані вище завдання. Площа кабінетів при середньооблікову складі працюючих повинна бути наступною (СНиП І-М. 3-68).

До 1000 чол

25 м2

1001-3000 чол

50 м2

3001-5000 чол

75 м2

5001-10000 чол

100 м2

10001-20000 чол

150 м2

20001 і більше чол

200 м2

Можна навести багато прикладів гарної організації кабінетів з техніки безпеки в будівельних організаціях Української РСР.

Велику роботу з пропаганди безпечних методів праці проводить центральний технічний кабінет Головкиївміськбуду. Кабінет оформлений на тему «Техніка безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт». Експонати його розміщені в приміщенні і на відкритому майданчику. В приміщенні встановлено 20 стендів, на яких відображені питання організації будмайданчиків при зведенні будівель з великих цегляних блоків і панелей, безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів і землерийних машин, посудин, що працюють під тиском, і котельних установок, техніки безпеки при веденні електро-, газозварювальних, оздоблювальних робіт, пропаганди безпечних методів праці та ін


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *