Форми агітаційно-масової роботи з охорони праці

Велике значення у боротьбі з виробничим травматизмом набувають форми агітаційно-масової роботи з охорони праці з залученням до роботи по поліпшенню і оздоровленню умов праці широких мас громадськості. До цього виду пропаганди належать: громадські огляди стану охорони праці, конкурси, лекції, бесіди, наради, масові рейди, взаємні перевірки, обстеження, екскурсії на інші будівельні об’єкти і т. п. Ця форма роботи принесе велику користь, якщо буде проводитися фахівцями кваліфіковано і в широких масштабах.

Громадські огляди стану охорони праці

Громадські огляди стану охорони праці є однією з ефективних форм широкого залучення робітників, службовців та інженерно-технічних працівників будівельних організацій до виявлення та усунення недоліків і подальшого покращення умов праці, підвищення культури виробництва, зниження професійної захворюваності та усунення причин виробничого травматизму. Змістом огляду повинні бути перевірка стану техніки безпеки та виробничої санітарії на кожному робочому місці, збір та реалізація пропозицій щодо поліпшення умов праці, що надійшли в ході огляду.

Організація та проведення громадського огляду

Організація та проведення громадського огляду покладаються на керівництво і комітети профспілки відповідних будівельних організацій. Огляду передує велика підготовча та організаційна робота; цілі і завдання огляду повинні бути доведені до відома кожного робітника, роз’яснено методи проведення та функції його учасників. Огляд може проводитися на окремих будівельних ділянках, по будівельному управлінню в цілому або в більш широких масштабах — по тресту, комбінату, відомству, міністерству.

Для організації і проведення громадських оглядів, підбиття його підсумків створюються оглядові комісії. Умови огляду і персональний склад комісії оголошуються наказом керівника будівельної організації та рішенням відповідного комітету профспілки.

Комітет профспілки повинен подбати про те, щоб центральна оглядова комісія була підібрана з найбільш авторитетних робітників, службовців, інженерно-технічних працівників і були створені оглядові комісії на всіх будівельних ділянках.

До складу центральної оглядової комісії включаються: головний інженер відповідної будівельної організації — голова комісії; голова комітету профспілки, його заступник; старший громадський інспектор з охорони праці, інженер з техніки безпеки, інженерно-технічний персонал, працівники здоровпунктів, профспілковий актив з охорони праці, передові робітники — члени комісії.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *