Класифікація засобів індивідуального захисту. Норми засобів індивідуальної захисту

Людські органи вельми вразливі перед зовнішніми шкідливими факторами. Як захистити їх в умовах виробництва, та ще й таким чином, щоб можна було й справою займатися? Це досягається застосуванням засобів захисту як індивідуальних, так і колективних, хоча останні, як правило, особливо не виділяються.

Що таке ЗІЗ?

Це техзасоби для повного захисту або зниження впливу на працівників виробничих факторів, що характеризуються шкідливістю і (або) небезпекою для людини (ТК РФ, ст. 209).

ЗІЗ потрібні тоді, коли безпека працівника не забезпечується конструкцією технологічного обладнання, технологією самого виробництва або засобами колективного захисту (наприклад, общецеховыми системами вентиляції, пиловидалення та ін).

Усі ЗІЗ повинні відповідати вимогам техрегламенту Митного союзу «Про безпеку ЗІЗ» ТР ТЗ 019 / 2011.

Традиційна класифікація засобів індивідуального захисту

Існує два підходи до такої класифікації. Відповідно до першого з них, в якості класифікаційної ознаки вибирається людський орган або система організму, для захисту яких ЗІЗ призначені. Так, засоби індивідуального захисту дихання (ЗІЗОД) оберігають органи дихання, очі – СИЗГ, шкіру – СИЗК. Далі у кожному з цих класів ЗІЗ виділяють свої підкласи за принципом здійснення захисної дії (наприклад, фільтруючі ЗІЗОД, ізолюючі СИЗК та ін). Це традиційна класифікація, що бере свій початок ще від старої радянської системи охорони праці.

Сучасна класифікація ЗІЗ

Нова класифікація засобів індивідуального захисту у вищезгаданому техрегламенті ТЗ побудована за ознакою шкідливих факторів, для захисту від яких вони призначені. Наведемо перелік цих факторів, для кожного з яких призначена певна група захисту ЗІЗ:

1. Механічні фактори.

1.1. Власне механічні фактори:

— проколи і порізи;

— стирання;

— шум;

— вібрація;

— можливе захоплення рухомими деталями механізмів;

— удари в різні частини тіла;

— падіння з висоти.

1.2. Загальновиробничі забруднення.

1.3. Вода і водні розчини ПАР.

1.4. Нетоксична пил:

— скловолоконна і азбестовий пил;

— вибухонебезпечна, мелкофракционная і крупнофракционная пил.

1.5. Слизькі поверхні:

— покриті жирної і масляною плівкою;

— обмерзлі.

2. Химфакторы:

2.1. Токсичні речовини у всіх агрегатних станах.

2.2. Кислі розчини.

2.3. Лужні розчини.

2.4. Розчинники органічні, а також лакофарбові вироби.

2.5. Нафту, нафтопродукти, жири та олії.

3. Биофакторы:

3.1. Мікроби.

3.2. Комахи.

4. Радіаційні фактори:

4.1. Забруднення.

4.2. Випромінювання.

5. Температурні чинники, іскри і бризки розплавленого металу.

6. Електрична дуга, термоизлучения (включаючи відкрите полум’я), ураження електрострумом, вплив електромагнітного поля і статичної електрики.

7. Знижена видимість.

До речі, у кожній з вищеперелічених груп класифікація засобів індивідуального захисту ведеться за ознакою захищається людського органа або системи організму. Так, у групі ЗІЗ для захисту від химфакторов з’являються ЗІЗОД і СИЗГ, а в групі захисту від механічних факторів – ЗІЗ для ніг, рук, голови, обличчя.

Спеціальні засоби індивідуального захисту

Якщо розглядати ЗІЗ для працівників, тут є різні види спецодягу і спецвзуття. Така спецодяг може бути просто призначена для захисту працівників від виробничих забруднень загального характеру або спеціально сконструйована таким чином, щоб не допускати її захоплення рухомими частинами верстатів і промустановок, або бути шили з тканини, стійкою до стирання.

Спецодяг по групі захисту 5 не повинна горіти і тліти у відкритому полум’я протягом 30 секунд, повинна бути стійкою до бризок розплавленого металу протягом 30-50 секунд. Спецвзуття по групі захисту 5 повинна запобігати попадання бризок металу всередину і не горіти від короткочасного контакту з відкритим полум’ям.

Особливу конструкцію має спецодяг для захисту від радіації. Вона не повинна надмірно стискувати руху, а при знятті і надіванні – створювати небезпеку зараження радіоактивними опадами. При дезактивації, водою і спецрозчинами такий одяг покликана перешкоджати їх затіканню до 10 хвилин. Матеріали, з яких вона шиється, повинні бути стійкими до кільком послідовним забруднень і процедур дезактивації.

Сучасні засоби захисту дихання

Засоби індивідуального захисту дихання – це найбільш поширений в промисловості і в побуті вид ЗІЗ. Серед них поряд з усім відомими респіраторами та промисловими протигазами (фільтруючими, ізолюючими і шланговими) сьогодні з’явилися і нові ЗІЗОД. До них відносяться саморятівники та дихальні апарати – спецпристрої для захисту дихальної системи від різних агресивних середовищ. Саморятівники з повним правом можуть бути віднесені до спеціальних ЗІЗОД, так як вони призначені не для промислового застосування, а використовуються при екстрених эвакуациях із зон техногенних катастроф, задимлення і пожеж, а також при НС, спричинених отруйними речовинами, радіоактивним пилом і небезпечними биовеществами.

Різновиди саморятівників

Фільтруючі саморятівники являють собою вдосконалені фільтруючі протигази, оснащені вогнестійким капюшоном з оглядовим вікном. Вони пристосовані для використання людьми з довгим волоссям, високими зачісками, які носять окуляри.

Ізолюючі саморятівники відводять продукти видиху з організму і подають очищений і придатний повітря на вдих. Такі апарати можуть працювати від переносних балонів з киснем або стисненим повітрям. Призначені подібні засоби індивідуального захисту органів дихання для роботи як в рідких середовищах, так і в безкисневих газових середовищах по відкритому циклу з висновком в атмосферу продуктів видиху.

Існують і ізолюючі саморятівники замкнутого циклу з поглинанням продуктів дихання хімічним регенератором. При цьому з регенеративного продукту виділяється хімічно зв’язаний кисень для дихання. Такий апарат можна тривало зберігати в стані повної готовності і постійно носити з собою.

Електрозахисні засоби

Класифікація засобів індивідуального захисту, що належать до групи захисту 6 і що об’єднуються загальним найменуванням «електрозахисні засоби», має свої особливості. Тут в якості класифікаційної ознаки обраний спосіб, яким засіб забезпечує захист працівника від зовнішнього впливу. Так, якщо захист здійснюється шляхом електричної ізоляції тіла працівника від струмопровідних частин обладнання, то засіб відноситься до групи ізолюючих ЗІЗ, яка, в свою чергу, ділиться на дві підгрупи: засоби основні і додаткові.

Якщо засіб робить неможливим чи утрудняє доступ працівника до цих частин обладнання, то воно відноситься до групи огороджувальних ЗІЗ. Створення перешкод на шляху розповсюдження електромагнітних полів у вигляді різних екранів є ознакою екрануючої групи ЗІЗ. І, нарешті, якщо завданням кошти є попередити працівника про загрожуючу йому або його колегам небезпеки, то воно належить до групи попереджувальних ЗІЗ.

Обов’язки роботодавців щодо ЗІЗ

Роботодавці зобов’язані за законом отримувати і видавати у користування засобів індивідуального захисту працівників. При цьому ЗІЗ повинні підходити працівникам з урахуванням їх росту, розмірів та підлоги, а призначення повинно відповідати умовам і характеру праці.

Одним із основних нормативів, що визначають вимоги до процесу придбання, порядку видачі, правил застосування і зберігання, а також догляд за ЗІЗ, є Міжгалузеві правила забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, затверджені Наказом Мінздравсоцрозвитку Росії від 01.06.2009 № 290н.

Типові норми, що регулюють безкоштовну видачу ЗІЗ

Як для всієї економіки, так і для окремих її галузей норми видачі засобів індивідуального захисту визначені в ряді нормативів, виданих федеральними органами виконавчої влади РФ, основними з яких є накази і постанови Міністерства охорони здоров’я, а також накази і постанови його попередника в особі Мінпраці і соцрозвитку. З повним переліком цих нормативів можна ознайомитися на сайті нині існуючого Міністерства праці і соцзахисту РФ.

ТК РФ дозволяє роботодавцям за погодженням з профкомами підприємств встановлювати власні норми видачі засобів індивідуального захисту з метою поліпшення ступеня захищеності працівників.

Держінспектори з охорони праці та профкоми підприємств мають право узгоджувати заміну роботодавцями видів ЗІЗ, включених до типові норми, на інші з метою забезпечити більшу захищеність працівників. Ті види ЗІЗ, видачу яких не передбачають типові норми засоби індивідуального захисту можуть видаватися роботодавцями працівникам на робочих місцях, атестованих на предмет відповідності вимогам трудового законодавства.

Правила застосування ЗІЗ

Законодавство щодо охорони праці в РФ вимагає від працівників, щоб вони правильно застосовували видані їм ЗІЗ, а від роботодавців – вжиття заходів до недопущення їх до праці без ЗІЗ або з несправними ЗІЗ, а також у несправної і брудного спецодягу і спецвзуття. Працівники повинні берегти видані їм у користування засоби індивідуального захисту. Застосування передбачає, що працівники повинні повідомляти роботодавцям про необхідність відремонтувати або випробувати ЗІЗ, привести в порядок спецодяг і спецвзуття шляхом проведення передбачених Міжгалузевими правилами № 290н процедур.

Видаючи працівникам ЗІЗОД, а також ЗІЗ, що оберігають від падіння з висоти, роботодавець повинен провести інструктаж з правил користування ними, а також потренувати трудящих в їх застосуванні.

Електрозахисні засоби індивідуального захисту працівників повинні зазнавати механічних і електричних експлуатаційних випробувань строго в терміни, передбачені правилами їх використання.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *