ОНР 3 рівня: характеристика дітей

0
1179

Сучасний світ перенасичений інформацією, засобами спілкування, до книг відкритий широкий доступ, створено безліч освітніх та розважальних дитячих каналів. Здавалося б, у такій середовищі мова у дітей повинна розвиватися без будь-яких труднощів, і кабінети логопедів підуть у минуле. Однак це не так. Погана екологія, багато в чому культурна деградація, знижена ступінь психологічного захисту – все це відбивається на розвитку мови маляти. Деяким дітям логопед ставить діагноз «загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) 3 рівня», характеристика якого вказує на те, що дитині потрібні додаткові заняття. Повноцінний розвиток кожного малюка насамперед залежить від старання його батьків. Вони зобов’язані вчасно звертатися за допомогою до фахівців, помітивши якісь відхилення у формуванні особистості свого чада.ОНР 3 уровня: характеристика детей

Характеристика ЗНМ

ЗНМ спостерігається у дітей з нормальним рівнем розвитку інтелекту, відповідним їх віком, при цьому не мають якихось фізіологічних проблем зі слуховим апаратом. Про такій групі пацієнтів логопеди кажуть, що вони не володіють фонематичним слухом, не розрізняють окремі звуки, тому в спотвореному вигляді розуміють сенс. Малюк чує слова не так, як вони вимовляються насправді.

У дітей з ОНР 3 рівня (характеристика представлена нижче) перекручені такі мовні навички, як словотвір, звукообразование, смислове навантаження слова, а також граматичний лад. При розмові старші діти можуть допускати помилки, властиві більш раннього віку. У таких дітей темпи розвитку мови і психіки не відповідають один одному. При цьому малюки із ЗНМ нічим не відрізняються від своїх однолітків у розвитку: вони емоційні, активні, грають із задоволенням, розуміють мову оточуючих.

Типові прояви ЗНМ

Типовими проявами загального недорозвитку мовлення вважаються такі показники:

У промові:

 • розмова малозрозумілою і нерозбірливий;
 • фрази будуються граматично неправильно;
 • мовленнєвий взаємодія має низьку активність, слова сприймаються з відставанням при їх самостійному використанні;
 • перше вимову перших слів і простих фраз в пізньому віці (замість 1,5-2 років на 3-5 років).

При загальному розвитку психіки:

 • нові слова погано запам’ятовуються і вимовляються, нерозвинута пам’ять;
 • послідовність дій порушена, прості інструкції виконуються з великим працею;
 • увага розсіяно, ні навичок, щоб зосередитися;
 • логічне словесне узагальнення утруднено, немає навичок аналізу, порівняння предметів, поділу їх за ознаками і властивостями.

Розвиток дрібної моторики:

 • дрібні рухи виконуються з неточностями і помилками;
 • у дитини рухи уповільнені, є схильність до застигання в якомусь одному положенні;
 • координація рухів порушена;
 • ритміка нерозвинена;
 • при виконанні рухових завдань проглядається дезорієнтація у часі і просторі.

Характеристика ОНР 3 рівня, як, втім, і інших рівнів, містить в собі перелічені прояви в тій чи іншій мірі.

Причини ЗНМ

Фахівці не знаходять у функціонуванні нервової системи і головного мозку у дітей із ЗНМ грубих патологій. Найчастіше джерелами мовленнєвого відставання вважаються соціальні або фізіологічні причини. Це можуть бути:

 • перенесені під час вагітності або спадкові захворювання матері;
 • в період виношування малюка у матері були нервові перевантаження;
 • шкідливі звички під час вагітності (алкоголь, куріння);
 • отримання будь-яких травм при пологодопомозі;
 • дуже рання або занадто пізня вагітність;
 • інфекції, складні захворювання у дитини в грудному віці;
 • можливі травми голови у дитини;
 • неблагополуччя в сім’ї, де малюк переживає ранні стреси;
 • немає емоційного контакту між дитиною та батьками;
 • в будинку несприятлива моральна обстановка;
 • скандальні, конфліктні ситуації;
 • недолік спілкування та уваги;
 • занедбаність малюка, груба мова у дорослих.

ОНР 3 уровня: характеристика детей

Класифікація. ЗНМ 1 рівня

Загальне недорозвинення промови класифікується за чотирма рівнями, кожен з яких має свої особливості. ЗНМ 1 рівня багато в чому відрізняється від ОНР 3 рівня. Характеристика мови при патології 1 рівня: лепет, звуконаслідування, шматки маленьких фраз, частини слів. Малюки нечітко вимовляють звуки, активно допомагають мімікою і жестом – все це можна назвати навичками немовлят.

Діти активно проявляють інтерес до навколишнього світу, спілкування, але при цьому розрив між активним і пасивним словниковим запасом набагато більше норми. Також до характеристик мовлення можна віднести наступне:

 • вимова звуків змазано;
 • переважають односкладові, іноді двоскладові слова;
 • довгі слова скорочуються до складів;
 • слова-дії замінюються словами-предметами;
 • різні дії і різні предмети можуть позначатися одним словом;
 • різні за своїм значенням слова, але співзвучні можуть плутатися;
 • у рідкісних випадках мова відсутня зовсім.

ОНР 3 уровня: характеристика детей

Рівень 2

ЗНМ 2, 3 рівня характеристики має в чомусь схожі, але є й істотні відмінності. На 2 рівні відбувається підвищення розвитку мовлення. Засвоюється більша кількість спільних слів, використовуються найпростіші фрази, словниковий запас постійно поповнюється новими, частіше спотвореними словами. Діти вже освоюють в простих словах граматичні форми, частіше з ударними закінченнями, розрізняють множинне, однина. До особливостям 2 рівня відносяться наступні:

 • звуки вимовляються з великими труднощами, часто замінюються більш простими (дзвінкі – глухі, шиплячі – свистящими, тверді – м’якими);
 • граматичні форми освоюються спонтанно, не пов’язуються зі змістом;
 • мовне самовираження бідне, словниковий запас бідний;
 • різні предмети і дії позначаються одним словом, якщо вони як-то схожі (схожість в призначенні або зовні);
 • незнання властивостей предметів, їх назв (розміру, форми, кольору);
 • прикметники та іменники не узгоджені; заміна або відсутність у мові прийменників;
 • неможливість злагоджено відповідати без навідних питань;
 • закінчення вживаються безладно, замінюються одне іншим.

Рівень 3

Характеристика дітей з ОНР 3 рівня виглядає так: загальні мовленнєві навички відстають, але вже є побудова фраз і розгорнута мова. Дітям доступні вже основи граматичної побудови, прості форми вживаються правильно, використовуються багато частин мови, більш складні пропозиції. Життєвих вражень в цьому віці вже достатньо, словниковий запас збільшується, предмети, їх властивості і дії називаються правильно. Малюки здатні складати нескладні оповідання, але все-таки відчувають свободу спілкування. ОНР 3 рівня характеристику мови має наступну:

 • в цілому немає активного словникового запасу, виражена бідність лексики, недостатньо використовуються прикметники, прислівники;
 • дієслова застосовуються невміло, прикметники з іменниками узгоджуються з помилками, тому граматичний лад нестійкий;
 • при побудові складних фраз сполучники вживаються неправильно;
 • немає знань підвидів птахів, тварин, предметів;
 • замість професій називаються дії;
 • замість окремої частини предмета називається весь предмет.

ОНР 3 уровня: характеристика детей

Приблизна характеристика дошкільника

Характеристика дошкільника з 3 рівнем ЗНМ виглядає наступним чином:

Артикуляція: анатомія органів без аномалії. Підвищена салівація. Точність рухів і обсяг страждають, дитина не здатна довго утримувати органи артикуляції в певному положенні, порушена переключення руху. При артикуляційних вправ підвищується тонус мови.

Мова: загальне звучання маловыразительно, слабо-модульований тихий голос, дихання вільне, ритм і темп мови нормальний.

Звуковимова: існують порушення вимови сонорних звуків. Шиплячі поставлені. Відбувається автоматизація звуків на рівні слів. Контроль за вимовою звуків, вільна мова контрольована.

Фонематичні сприйняття, синтез і звуковий аналіз: подання фонематические формуються із запізненням, рівень недостатній. На слух дитина виділяє заданий звук з складового, звукового ряду, а також ряду слів. Місце звуку В слові не визначається. Не сформовані навички звукового і буквеного аналізу, а також синтезу.

Складова структура: Слова, що мають складну складове структуру, вимовляються з працею.

Якщо поставлено діагноз «загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) 3 рівня», характеристика (5 років — вік, коли багато батьків вже готують дітей до школи, відвідують фахівців) повинна включати в себе всі перераховані вище пункти. Дітям в цьому віці має приділятися максимальна увага. Проблеми з промовою допоможе дозволить логопед.ОНР 3 уровня: характеристика детей

Мова при ОНР 3 рівня

Характеристика мовлення дітей з ОНР 3 рівня:

Пасивний, активний словник: бідність, неточність запасу. Дитина не володіє назвою слів, які виходять за межі щоденного спілкування: не може назвати частини тіла, назва тварин, професій, дій, з якими вони пов’язані. Є труднощі при доборі спільнокореневих слів, антонімів, синонімів. Пасивний словниковий запас набагато вище активного.

Граматичний лад: логопедична характеристика дитини з ОНР 3 рівня вказує на те, що при утворенні слів, їх погодження з іншими частинами мови спостерігаються аграмматизмы. Дитина помиляється при підборі множини іменника. Спостерігаються порушення при утворенні слів, які виходять з рамок повсякденного мови. Словотворчі навички з працею переносяться на нову мову. Використовуються у викладі переважно прості речення.

Зв’язкова мова: простежуються труднощі в розгорнутих висловлюваннях, мовному оформленні. Послідовність в оповіданні порушена, є смислові пропуски в сюжетної лінії. У тексті порушуються часові і причинно-наслідкові зв’язки.

Діти дошкільного віку з ОНР 3 рівня характеристику в 7 років отримують від логопеда, який проводить з ними заняття. Якщо результати занять з логопедом не приносять належного результату, необхідно звернутися за консультацією до невролога.ОНР 3 уровня: характеристика детей

Рівень 4

Вище була наведена приблизна характеристика ОНР 3 рівня, 4-й дещо відрізняється. Основні параметри: словниковий запас у дитини помітно підвищений, хоча є провали в лексиці та граматиці. Новий матеріал засвоюється з працею, загальмований навчання письма та читання. Діти правильно вживають прості прийменники, довгі слова не скорочують, але все-таки часто спостерігається випадання слова з якихось звуків.

Складності мови:

 • млява артикуляція, мова нечітка;
 • оповідання тьмяне, не образна, діти висловлюються простими реченнями;
 • у самостійному оповіданні логіка порушується;
 • вирази підбираються з працею;
 • присвійні і зменшувально-пестливі слова спотворені;
 • властивості предметів замінюються приблизними за змістом;
 • назви предметів підміняються словами зі схожими властивостями.

Допомога психолога

Характеристика дітей з ОНР 3 рівня вказує на необхідність занять не тільки з логопедом, але і з психологом. Виправити недоліки допоможуть комплексні заходи. З-за мовного порушення такі діти мають проблеми з концентрацією уваги, їм важко зосередитися на завданні. Працездатність при цьому знижується.

Під час логопедичної корекції необхідно підключати психолога. У його завдання входить підвищення мотивації до навчання та занять. Фахівець повинен провести психологічний вплив, яке буде спрямоване на розвиток концентрації уваги. Рекомендується проводити заняття не з одним, а з невеликою групою малюків. Важливо враховувати самооцінку дитини, занижена гальмує розвиток. Тому фахівець повинен допомогти дітям із ЗНМ повірити в свої сили і успіх.

Комплексне корекційний вплив

Педагогічний підхід до виправлення ЗНМ — процес непростий, тут потрібно структурний, спеціальне виконання поставлених завдань. Найбільш ефективно проводиться робота в спеціалізованих установах, де працюють кваліфіковані педагоги. Якщо, крім ЗНМ, встановлено діагноз «дизартрія», терапія будується з урахуванням всіх патологій. До корекційного впливу може додаватися медикаментозне лікування. Тут участь повинен приймати невролог. Спеціальні установи, центри своєю метою ставлять виправлення недоліків розвитку інтелектуальних функцій і корекцію недоліків комунікативних навичок.ОНР 3 уровня: характеристика детей

Рекомендації батькам

Перше, що хочеться сказати батькам: не варто зневірятися, якщо дитина страждає ЗНМ. Не потрібно конфліктувати з педагогами, фахівцями, якщо вони ставлять діагноз «ОНР 3 рівня». Це лише допоможе вчасно вжити заходів. Заняття з малюком допоможуть швидше скорегувати його мова, розібратися з патологіями. Чим швидше ви вникнете в суть проблеми, почнете діяти спільно зі спеціалістами, тим швидше процес відновлення поверне в потрібне русло.

Лікування може бути тривалим, і від батьків багато в чому залежить його результат. Наберіться терпіння і допоможіть своїй дитині увійти у світ з впевненою, розвиненою промовою.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here