Що таке » група соціального ризику

0
576

Зазвичай під групами соціального ризику мають на увазі сукупність тих людей, які схильні до негативних впливів інших людей, і з їх боку підвищується ймовірність вчинення протиправних, девіантних дій. У нашій країні до соціального ризику належать алкоголізм, наркоманія, проституція, гомосексуалізм.

Что такое группа социального риска

Об’єктивною основою соціального ризику можна назвати антагоністичний характер суспільних відносин, структурні особливості, характер, зростання соціального відчуження, порушення адаптивних процесів до суспільства. Причиною соціального ризику можна назвати і широке поширення різного роду девіацій серед населення, умови соціального розвитку і його перспективи.

У зоні ризику опиняються і люди, які були недостатньо виховані або социализировались неправильним чином ще в дитячому віці, психічно хворі, які не змогли нормально вписатися в суспільство. Для груп соціального ризику характерний специфічний спосіб життя, для якого характерно постійно збільшується відчуженість від суспільних цінностей, інтересів, їх звуження і зниження.

Нерідко відбувається деградація особистості (криміналізація). Соціальний збиток від осіб соціального ризику виражається в порушенні ціннісно-нормативної системи суспільства, зростанні паразитизму (коли людина воліє жити на допомоги, а не заробляти самостійно). Особливо питання соціального ризику актуальне для молоді, яка крім наявної нестійкості психіки ще й матеріально незабезпечена і залежна від старших. Незважаючи на це все, молоді люди прагнуть до самостійності і мають широкі споживчі запити, які змушують їх здійснювати протиправні дії, якщо можливостей для їх реалізації немає.

Від соціального ризику не піти, але його можна значно зменшити, якщо організувати грамотну соціальну політику, яка дозволить не тільки стабілізувати соціальні течії, але і ліквідувати найбільш поширені соціальні проблеми. Якщо вкладати достатню кількість коштів на вирішення проблеми адикції, девіації, деликвенции та інших видів соціально ризикованої поведінки, то вирішується така проблема досить просто. Потрібно лише захотіти.

 
 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here