Що таке «соціально-психологічний»

0
606

В повсякденному житті люди часто стикаються з поняттями, розробленими в психології. Так, термін «соціально-психологічний» нерідко звучить у непсихологічних областях. Поняття це широке і описує велике коло явищ, які вивчаються переважно в соціальній психології.

Что такое «социально-психологический»

 

Значення терміна «соціально-психологічний»

Терміном «соціально-психологічний» позначають будь-яке явище, яке виникає в сфері людських відносин.

Під людськими відносинами в даному випадку слід розуміти:

  • Відносини людини з самим собою.
  • Відносини людини в малих групах: у сім’ї, в робочому колективі, у дружній компанії, у спортивній команді і т. п.
  • Відносини людини з іншою людиною: у парі, у дитячо-батьківських відносинах, в дружніх відносинах.
  • Відносини людини і широкого соціуму в особі держави, системи освіти, церкви, громадської думки та інших соціальних інститутів.

Таким чином, термін досить широко застосовується і описує велике коло явищ.

Приклади «соціально-психологічних явищ

Соціально-психологічний клімат. Це найбільш поширене словосполучення. Воно описує одне з явищ групової динаміки. Соціально-психологічний клімат – це характеристика емоційної атмосфери в групі, стосунків між членами групи. Найчастіше мова йде про малих групах, наприклад, про соціально-психологічному кліматі в колективі, в сім’ї.

Соціально-психологічна адаптація. Позначає процес взаємодії людини з різними об’єктами навколишнього його соціального середовища: з самим собою, з близькими людьми або з державою в цілому. Термін «соціально-психологічна адаптація» характеризує те, наскільки добре, продуктивно, конструктивно людина взаємодіє з соціальним середовищем.

Соціально-психологічні методи. Це методи, які застосовуються в дослідженнях в соціальній психології. Наприклад, глибинне інтерв’ю, фокус-групи, спеціально розроблені опитувальники, спрямовані на вивчення характеру відносин між людьми.

 
 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here