Господарство — це форма відносин між людиною і природою. Домашнє господарство

Людина і природа можуть перебувати у взаємодії. В результаті люди отримують певні засоби, що забезпечують їхнє існування і подальший розвиток. Вони задіють власний працю, а також особливі знаряддя.

Про що йдеться?

Господарство — це і є те, про що було сказано вище. Тобто мова йде про різновиди суспільного виробництва.

В залежності від рівня розвитку виробничих сил, економічні об’єкти будуть надавати готову продукцію того чи іншого виду.

У складі будь-якого економічного об’єкта є перелік елементів, необхідних для його адекватної роботи:

  • соціальний елемент — колектив;
  • технічна складова — споруди, транспортні засоби, комунікаційні системи;
  • економічний елемент — та чи інша форма організації виробництва.

Операційний базис є обов’язковою умовою для функціонування об’єкта. Тобто під нього треба виділити територію: наземну, водне або повітряне.
Зазначена територія знаходиться в розпорядженні конкретного об’єкта і не може використовуватися іншими. Економіко-географічне положення індивідуально для кожного з них.

Різновиди

Господарство — це експлуатація будь-якої продукції, здатної приносити користь. Її отримують після культивації того чи іншого об’єкта.

Існують наступні види господарств:

  • домашні;
  • мисливські;
  • рибні;
  • лісові;
  • морські і так далі.

Згідно з іншими джерелами, господарство — це кошти, створені руками людини, а також виникли в природних умовах. Вони використовуються людьми для забезпечення оптимальних умов існування та його підтримки на тому чи іншому рівні.
Господарство — це поняття, яке може підрозділятися на галузі.

Що таке галузь? Це перелік підприємств, що здійснюють випуск однотипної продукції. В даному випадку подібності спостерігаються і щодо способів виробництва.

Що розуміють під домашніми господарствами?

Розглянемо окремо таке поняття, як домашнє господарство. Так називають економічну одиницю, яка забезпечує надходження робочої сили. Вона, в свою чергу, виступає в якості одного з найважливіших факторів виробництва.

Зазначена одиниця споживає товари і послуги. Таке поняття, як домашнє господарство, обов’язково необхідно для пояснення обороту доходів і витрат на ринку, а також багатства і капіталу.

У статистиці вищеописане поняття теж використовується. Воно означає групу людей, що живуть на одній території. Вони ведуть роботу спільно. Це може бути сім’я, наприклад. Іноді мають на увазі окремої людини, що приносить дохід і ведучого всі справи самостійно.

Інші форми спільного господарства теж можливі.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *