Передумови виникнення теорії Дарвіна. Теорія походження видів

До другої половині XIX століття дозріли всі передумови виникнення теорії Дарвіна. Потрібен був лише яскравий і сміливий учений, який зміг би сформулювати нову ідею про походження видів. В цілому ці передумови можна поділити на дві групи – наукові та соціально-економічні.

Критика креаціоністів

Чарльз Дарвін сформулював основні тези теорії еволюції у своїй книзі «Походження видів», виданій в 1859 році. Там же він вперше використав термін «природний відбір». Ідеї Дарвіна стали справжньою революцією в науці та суспільній свідомості. Світська публіка люто сперечалася, хтось з вченим погоджувався, хтось сумнівався. Церквою ж теорія еволюції була моментально засуджена.

І це не дивно, адже люди протягом багатьох століть вважали, що весь світ і населяють його істоти були створені богом. У християн цей сюжет, описаний у Біблії. Теорія про причетність якогось Абсолюту до створення життя в науковому мовою була названа креационистской. Ці погляди не піддавалися сумніву багато століть. І тільки в XVIII столітті креаціонізм як теорія вперше був серйозно розкритикований філософами і мислителями. Тоді і з’явилися перші передумови виникнення теорії Дарвіна.

Ідеї про мінливість природи

У XVIII столітті філософ Еммануїл Кант прийшов до висновку, що Земля існувала не завжди, а з’явилася в певний момент часу. Свою точку зору він детально розкрив у книзі «Загальна природна історія і теорія неба». Це була одна з перших атак на Церкву і її креаціоністські погляди.

У 1830 році основоположник сучасної геології — натураліст Чарльз Лайєль — обґрунтував теорію про те, що поверхня Землі змінювалася з плином часу в залежності від коливань клімату, вулканічної активності та інших факторів. Лайєль першим несміливо припустив, що органічний світ не завжди був однаковим. Його ідея була підтверджена палеонтологічними дослідженнями французького природознавця Жоржа Кюв’є. Ці передумови виникнення теорії Дарвіна породжували нові дослідження.

Теорія єдності навколишнього середовища

Перша половина XIX століття ознаменувалася відкриттями, довели, що природа є єдиним цілим. Так, наприклад, шведський хімік Йенс Берцеліус довів, що рослини і тварини складаються з таких елементів, як і неорганічні тіла. Німецький хімік і лікар Фрідріх Велер тоді ж досвідченим шляхом вперше отримав спочатку щавлеву кислоту, а потім сечовину. Цим дослідник довів, що органічні речовини можуть синтезуватися з неорганічних. Для їх виникнення не потрібна була якась божественна цілюща сила, як вважали креаціоністи.

До XIX сторіччя європейці проникли в самі далекі куточки планети. В тропічні ліси Африки і полярні тундри Америки відправлялися дослідницькі експедиції. Вчені, які поверталися додому, ділилися своїми спостереженнями. В освіченій Європі все чіткіше розуміли, як різноманітний і складний світ. Ці передумови виникнення теорії Дарвіна дозволили англійському вченому узагальнити величезний пласт інформації про різні види тварин і рослин з усієї планети.

Анатомічні відкриття

У 1807 році німецький зоолог Олександр фон Гумбольдт став основоположником теорії про те, що територіальне поширення живих організмів залежить від умов їх існування. Його послідовники продовжили вивчати взаємозв’язок між фауною і навколишнім середовищем.

З’являються нові наукові передумови виникнення теорії Дарвіна. Зародилися нові дисципліни, в тому числі порівняльна морфологія. Анатоми, що вивчали внутрішню будову різних видів, приходили до висновку, що у них є спільні риси. Ботаніки в цей же час зробили прорив у порівняльній ембріології.

Розвиток сільськогосподарської селекції

Крім наукових, існували ще й соціально-економічні передумови виникнення теорії Дарвіна. Британський вчений до публікації своєї самої знаменитої книги «Походження видів» багато вивчав сільськогосподарську селекцію. Вона зародилася в XIX столітті завдяки економічному розвитку Британської імперії.

Її колоніальні придбання збільшувалися. Це дозволило фермерам використовувати в господарстві різні культури. Соціально-економічні передумови виникнення теорії Дарвіна полягали в тому, що особливо ініціативні власники господарств стали штучним чином покращувати вирощувані культури для отримання більшого врожаю. Робилося це за допомогою селекції. Зміна культур для їх більшої пристосованості до нових умов в господарстві наштовхнуло Дарвіна на думку про те, що схожий процес міг відбуватися і в природі.

Вплив вчення про ринковій економіці

На англійського вченого справили великий вплив погляди економіста Адама Сміта. Він створив теорію про ринковій економіці. В ній підкреслювалася важливість конкуренції між різними виробниками. Із-за суперництва компаніям потрібно було постійно покращувати якість пропонованих товарів, щоб їх купували.

На схожому принципі побудована теорія Дарвіна про походження людини і всіх інших видів. Це правило було названо природним відбором. Дарвін зазначив, що в природі виживають тільки ті види, які більше пристосовані до мінливих умов. В навколишньому середовищі все було, як і в ринковій економіці. На цьому наполягала теорія Дарвіна (походження людини).

Демографічна теорія Мальтуса

Загальновідомі положення теорії Дарвіна з’явилися ще й завдяки дослідженням англійської демографа Томаса Мальтуса. Цей учений у своїх працях обґрунтував ідею про те, що людське населення зростає дуже швидко в порівнянні з збільшенням виробництва їжі. Думку Мальтуса полягала в тому, що дана суперечність у кінцевому підсумку повинно було привести до масового голоду і зменшення чисельності населення.

Теорія походження видів переносить цей принцип на всю природу взагалі. Обмеженість ресурсів рано чи пізно повинна призвести до боротьби між представниками живого світу, — укладав Чарльз Дарвін, спираючись на ідеї, запропоновані Томасом Мальтусом. Вчений вважав, що природа самостійно зберігає баланс між видами так, щоб усім вистачало їжі, території і т. д.

Спостереження Дарвіна

Нарешті, останньою передумовою до появи теорії Дарвіна стало його власне кругосвітню подорож на кораблі «Бігль». Вояж тривав без малого п’ять років (1831-1836). Дослідник взяв участь в експедиції, метою якої було вивчення обрисів берегів Південної Америки. Таким чином у Дарвіна з’явилася унікальна можливість поглянути своїми очима на природу самих загадкових і далеких місць на планеті.

Англієць зібрав значну кількість фактів, що дозволили йому переконатися в правоті еволюційної теорії. По-перше, він виявив схожість між броненосцями і лінивцями Південної Америки і недоторканими копалинами, які вчений виявив під час зупинок на материку. По-друге, Дарвін власні очі переконався, що разом зі зміною географічних зон змінюється і фауна. Деякі види, що жили на південноамериканських берегах, вже не траплялися в тропіках, ближче до екватора.

На Галапагосском архіпелазі Дарвін виявив іншу закономірність. На кожному з островів цієї групи був хоча б один власний унікальний вид тварин (сови, ящірки і т. д.). Це спостереження дозволило англійському вченому припустити, що в кожній ізольованій зоні розвиток йде своєю чергою. Всі свої висновки Дарвін узагальнив, оформивши їх у вигляді нової теорії в книжці «Походження видів» (1859). Його ідея про еволюцію перевернула науковий світ.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *