Приклад аналізу виконання плану по собівартості будівельно-монтажних робіт

Приклад. На 8 місяців завдання по зниженню собівартості встановлено у таких розмірах: на I квартал — 3%; — II — 4.5%; III — 4,6%. Обсяг виконаних робіт за 8 місяців склав 1610,0 тис. руб. в тому числі: за I квартал 530 тис. руб., II -600 тис. руб., за два місяці III кварталу — 480 тис. руб. При цьому середній зважений плановий відсоток зниження собівартості робіт складе:

3,+ 4,5 *600 + 4,6* 480/1610 =4,04%.

Для визначення правильного напрямку аналізу необхідно зіставити планову і фактичну величину витрат по кожному елементу. При цьому планова собівартість за елементами витрат визначається відповідно до стройфинпланом (ф. № 9 сф), а фактична собівартість — за бухгалтерськими даними.

Наприклад, наведені дані таблиці показують, що перевищення планової собівартості робіт мало місце з основної заробітної плати і накладних витрат.

При подальшому аналізі необхідно приділити особливу увагу виявленню причин подорожчання цих елементів.

Відхилення від планової собівартості по елементам витрат

Елементи витрат

Сума витрат на виконаний обсяг робіт, тис. руб.

Відхилення фактичних витрат від планової собівартості

за планом

фактично

тис. руб.

проц.

до планової сумою по цій статті

до загальній сумі планової вартості

Матеріали

1330

1235

-95

-7,14

-4,13

Основна заробітна плата робітників

405

431

+26

+6,42

+1,13

Витрати по експлуатації машин і механізмів

180

184

+4

+2,22

+0,17

Інші прямі витрати

40

42

+2

+5,0

+0,087

Накладні витрати

345

368

+23

+6,66

+ 1,0

Разом

2300

2260

-40

-1,74

При аналізі перевитрати по накладним витратам особливу увагу слід приділити вивченню фактичних непродуктивних витрат.

При аналізі виконання плану по прибутку і фінансовим показникам підлягають вивченню такі питання: виконання плану по прибутку і рівнем рентабельності; забезпеченість оборотними засобами, їх стан та використання; оборотність оборотних коштів; виконання зобов’язань перед бюджетом, що фінансують банком і організацією; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Основними вихідними документами для аналізу перерахованих показників є: баланс будівельної організації, звіти про прибутки і збитки (ф. № 20-е), про собівартості робіт (ф. № 2-е), дані поточного бухгалтерського обліку і інші облікові і звітні матеріали, планово-нормативні документи, що дають можливість детально вивчити виконання плану по прибутку і фінансовими показниками, більш повно виявити фактори, що впливають на виконання завдань. Відхилення фактичної загальної суми прибутку від передбаченої у фінансовому плані організації визначає напрямок подальшого аналізу прибутку та собівартості робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *