Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підрядної будівельно-монтажної організації

0
415

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підрядної будівельно-монтажної організації являє собою всебічне вивчення стану, умов і результатів роботи організації, є засобом виявлення резервів, широкого розповсюдження передового досвіду в цілях підвищення ефективності будівельного виробництва.

З допомогою економічного аналізу виявляються позитивні і негативні сторони виробничо-господарської діяльності організації.

Підвищення рівня аналітичної роботи є одним із важливих чинників підготовки до роботи в нових умовах господарювання. Якість аналізу значною мірою залежить від правильного вибору його об’єктів та періодичності.

Об’єктами аналізу можуть бути: первинні підрозділу будівельно-монтажної організації — ділянки виконавців робіт, майстрів, робітників бригад, підсобних виробництв і обслуговуючих господарств; будівельно-монтажні організації (аналіз всієї діяльності або окремих її сторін і показників).

Аналіз діяльності первинних підрозділів, які не виконують окремі показники оперативних місячних планів або декадно-добових графіків виробництва робіт, здійснюється за короткі періоди часу — добу, декаду, місяць. Такий аналіз називається оперативним. Він сприяє швидкому виявленню причин, що гальмують виконання плану, та прийняття невідкладних заходів до усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи відповідних підрозділів.

Необхідною умовою підвищення оперативності аналізу є наявність своєчасної, повної та достовірної інформації. Цьому сприяє застосування сучасних засобів зв’язку, а також впровадження автоматизованих систем управління будівництвом з застосуванням обчислювальної техніки для механізації збирання та обробки даних обліку та іншої інформації.

Результати оперативного аналізу використовуються при аналізі діяльності організації за місяць, квартал або рік.

Аналіз виробничо-господарської діяльності організацій, окремих підрозділів здійснюється самими організаціями і вищестоящими органами управління. Окремі сторони діяльності аналізуються органами Будбанку СРСР, Міністерства фінансів СРСР, ЦСУ СРСР і народного контролю.

Детально і систематично (упродовж року) повинні здійснювати аналіз самі будівельно-монтажні організації. Робота по аналізу повинна бути організована таким чином, щоб забезпечувалося досягнення його основної мети — найбільш повне виявлення резервів поліпшення роботи організації.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

 
 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here