Перевага нормативного обліку

Перевага нормативного обліку полягає в тому, що він базується на прогресивних нормах витрат матеріальних і трудових ресурсів. В окремих організаціях, що впровадили нормативний метод обліку витрат, робітники, як правило, об’єднані в комплексні госпрозрахункові бригади.

Важливе значення має механізація обліку. У будівельних організаціях широко застосовуються лічильні машини для механізації обліку та обчислювальних робіт. В основному застосовуються лічильно-клавішні та лічильно-перфораційні машини. Лічильно-клавішні машини використовуються для механізації обліку заробітної плати, матеріалів та інженерних розрахунків у будівельних організаціях.

Найбільший ефект досягається при застосуванні лічильно-перфораційних машин: дані первинних документів пробиваються (перфоруються) на карти, які автоматично сортуються за вказаними ознаками, за видами витрат, об’єктів і т д. Підібрані перфокарти передаються на табуляції, де проводиться запис та підсумовування даних з ним.

Звітність

Звітність є підсумковим показником обліку господарської діяльності будівельно-монтажних організацій за певний період часу.

Кожному виду обліку відповідає своя звітність. Тому звітність, як і облік, поділяється на оперативно-технічну, статистичну і бухгалтерську. За допомогою звітів можна спостерігати за виконанням планів, використанням ресурсів окремими організаціями і його ланками.

Дуже важливе значення має повнота і достовірність звітності, своєчасність її подання органам статистичного управління, вищестоящим організаціям та фінансує банкам. За термінами подання звітність поділяється на періодичну та річну.

За призначенням звітність поділяється на загальнодержавну, внутрішньо-відомчу та міжвідомчу (для економічно пов’язаних між собою міністерств і відомств).

Оперативно-технічна звітність подається за підсумками роботи за пень тиждень, декаду, місяць за скороченим переліком показників та, головним чином в натуральній формі.

Статистична звітність складається згідно з «Інструкцією про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва», затверджену ЦСУ СРСР 31 грудня 1971 р. № 6-8 (дивіться таблицю нижче).

Дивіться — Склад статистичної звітності з капітального будівництва, що подається державними підрядними і межколхозными будівельними організаціями

Будівельно-монтажні організації, переведені на нову систему планування і економічного стимулювання, поряд зі звітністю, встановленої для всіх організацій, що представляють додаткову статистичну і бухгалтерську звітність: «Про виконання плану підрядних робіт по закінчених об’єктів, етапів будівництва і комплексів робіт» — форма № 1-кр (вп); «Фінансові показники діяльності підрядної організації, перекладеної на нову систему планування і економічного стимулювання» — додаток № 1 до форми № 1 (підрядника).


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *