Вдосконалення внутрипостроечного господарського розрахунку

З переходом на нову систему планування і економічного стимулювання, коли зростає значення вартісної оцінки діяльності всіх ланок будівельно-монтажної організації, вдосконалення внутрипостроечного господарського розрахунку набуває особливого значення.

Господарський розрахунок внутрибалансовых підрозділів будівельно-монтажних організацій повинен сприяти посиленню зацікавленості працівників цих підрозділів у виконанні планових завдань і в зниженні собівартості виконаних робіт, випущеної продукції чи наданих послуг.

Необхідно, щоб ділянки виконавців робіт, майстрів, а також підсобні виробництва і допоміжні служби відповідали не тільки виробничі, але і за економічні результати своєї діяльності. Тому, важливим госпрозрахунковим показником діяльності цих підрозділів є показник собівартості.

Особливу увагу слід приділити поєднанню матеріального заохочення працівників госпрозрахункових підрозділів з матеріальною відповідальністю за виконання встановлених завдань, договірних зобов’язань і за раціональне використання усіх видів ресурсів.

Впровадження господарського розрахунку внутрипостроечного

При впровадженні внутрипостроечного господарського розрахунку рекомендується користуватись «Положенням про внутрішньому господарському розрахунку», розробленими Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ) Держбуду УРСР.

Для організації внутрипостроечного господарського розрахунку і забезпечення при цьому економічного впливу на роботу підрозділів будівельно-монтажної організації необхідно забезпечити:

  • чітко поставлене планування роботи кожної ланки з встановленням показників, що залежать від його діяльності;
  • добре налагоджений облік і контроль за виконанням планових завдань, своєчасного підведення підсумків роботи;
  • впровадження прогресивних систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання, які забезпечують матеріальну зацікавленість у поліпшенні діяльності кожного підрозділу;
  • налагоджену систему матеріальних санкцій у взаєминах всередині будівельно-монтажної організації.

Переклад внутрипостроечный господарський розрахунок повинен оформлятися наказом по організації.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *