Господарський розрахунок у будівництві

Господарський розрахунок — основний метод соціалістичного планового ведення господарства, спрямований на виконання державних завдань, здійснення режиму економії, вишукування резервів і підвищення рентабельності виробництва.

Мета господарського розрахунку

Мета господарського розрахунку — досягнення найкращих економічних результатів при найменших витратах шляхом економії коштів і раціонального використання робочого часу, матеріальних ресурсів і грошових коштів.

Основні принципи господарського розрахунку:

  • окупність витрат і прибутковість організації. Це означає, що будівельна організація повинна покрити всі свої витрати власними доходами і забезпечити виконання завдання по прибутку;
  • господарсько-оперативна самостійність, основою якої є наділення організацій матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничо-господарської діяльності; наявність самостійного балансу, самостійне рішення питань, що виникають у процесі будівництва (в межах чинного законодавства) ;
  • матеріальна і моральна відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності. Організація відповідає перед державою за виконання плану за всіма техніко-економічними показниками за збереження і правильне використання виділених їй коштів. Поряд з цим вона несе матеріальну відповідальність перед іншими організаціями за виконання договірних зобов’язань;
  • матеріальна і моральна зацікавленість у результатах своєї праці (колективна і особиста зацікавленість). В нових умовах господарювання це досягається шляхом утворення необхідних фондів для матеріального заохочення працівників та розвитку виробництва при виконанні планових завдань і більшою мірою при їх перевиконання;
  • постійний контроль за діяльністю будівельної організації та її ланок. Це, насамперед, стосується контролю всередині організації за витрачанням матеріально-технічних ресурсів, коштів на виплату заробітної плати та ін

Важливе значення має взаємний контроль за виконанням договірних зобов’язань, а також контроль з боку банку за виконанням плану прибутку та інших показників, за дотриманням фінансової дисципліни.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *