Спеціальні заходи по прямому скорочення накладних витрат

Спеціальні заходи по прямому скорочення накладних витрат (ліквідація непродуктивних витрат, скорочення апарату та ін), поліпшення якості робіт, охорони праці і техніки безпеки.

Ефективність цього напряму проявляється у скороченні трудовитрат, накладних витрат, витрат матеріалів, а звідси і зниження собівартості робіт.

Розвиток раціоналізації і винахідництва

Видання збірників тим і доведення їх до робітників і ІТП; проведення широких громадських заходів, спрямованих на підвищення творчості, активізацію раціоналізаторської і винахідницької роботи (конкурси, огляди); надання допомоги новаторам в розробці технічної документації, виготовлення дослідних зразків, посилення морального та матеріального стимулювання раціоналізаторів і винахідників.

Ефективність цього напряму велика і сприяє скороченню тривалості будівництва, підвищенню продуктивності праці та зниженню собівартості робіт.

Поліпшення економічної роботи

Удосконалення планування, обліку, економічного аналізу; впровадження господарського розрахунку; посилено контролю за витрачанням матеріальних та інших ресурсів; зміцнення кошторисно-договірної та претензійної служб.

Ефективність цього напряму проявляється у скороченні тривалості будівництва, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості робіт. У планах роботи організацій прийнято розраховувати ефективність організаційно-технічних заходів за двома показниками: скорочення затрат праці (підвищення продуктивності праці) і зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт.

Необхідною умовою успішного здійснення плану організаційно — технічних заходів і отримання передбаченого в ньому ефекту є систематичний контроль і аналіз виконання заходів протягом року.

В обліку і звітності будівельно-монтажних організацій відсутні дані про характер і ступінь впливу кожного окремого заходу і фактора на той чи інший показник. Тому визначити ефективність окремих організаційно-технічних заходів можна лише розрахунковим шляхом, тобто множенням планової ефективності одиниці кожного заходу на обсяг його здійснення і підсумовування таких творів по всіх здійснюваних заходів.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *