Сума оперативних планів ділянок

Сума оперативних планів ділянок, підлеглих безпосередньо будівельно-монтажного управління, не повинна бути більше або менше показників плану управління в цілому.

Дозволяється доведення до виконавців додаткові завдання до основного плану в випадках необхідності: заповнити недовиконання за минулий період року, забезпечити виконання прийнятих соціалістичних зобов’язань по достроковому виконанню плану в цілому по управлінню, окремих об’єктів і показників. При цьому додаткові завдання повинні бути забезпечені наявними ресурсами.

Майстри зобов’язані доводити оперативні плани до бригад робітників не пізніше ніж за 2 дні до початку передбачених планом робіт. Місячні оперативні плани ділянок можуть бути змінені не пізніше ніж за 20 днів до кінця місяця в межах загального плану з управління.

Правильне формування виробничої програми є важливою умовою вдосконалення оперативного планування.

Складання місячних планів на підставі «набору робіт», складеного виконавцем робіт, майстром, не забезпечує дотримання нормальної технології будівельного виробництва та виконання планових термінів. Тому рекомендується організовувати оперативне планування на базі мережевого планування і управління.

Підсумки виконання оперативних планів мають розглядатися щомісяця на постійно діючому виробничому нараді.

Планування організаційно-технічних заходів

План організаційно-технічних заходів будівельно-монтажної організації являє собою систему заходів щодо підвищення технічного рівня, вдосконалення організації, економіки і технології будівельного виробництва, поліпшенню її виробничо-господарської та фінансової діяльності. Він розробляється і здійснюється з метою виявлення і використання резервів виробництва та успішного виконання планових завдань.

Значення планів організаційно-технічних заходів зростає. Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. № 389 «Про вдосконалення планування капітального будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного виробництва»* передбачено значно посилити техніко-економічне обґрунтування планів, засновувати їх на хорошому знанні наявних можливостей і резервів.

*СП СРСР, 1969, М 15, ст. 82.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *