Заходи щодо створення матеріально-технічної бази плану соціального розвитку

0
316

Заходи щодо створення матеріально-технічної бази плану соціального розвитку рекомендується передбачати за такою формою (дивіться таблицю нижче).

Заходи щодо створення матеріально-технічної бази плану соціального розвитку колективу


п. п

Найменування заходів

Одиниця виміру

Обсяг впровадження (в натуральних показниках)

19.. р.
(базисний)

19.. р.

19.. р.

19.. р.

19.. р.

19.. р.

Разом (гр. 5-9)

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

 

Економічна ефективність

Економія трудових витрат, чол-дні

Економія грошових коштів, тис. руб.

19.. р.
(базисний)

19.. р.

19.. р.

19.. р.

19.. р.

19.. р.

Разом (гр. 12-16)

19.. р.
(базисний)

19.. р.

19.. р.

19.. р.

19.. р.

19.. р.

Разом (гр. 19-23)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

На підставі даних таблиці аналізується ефективність намічених заходів, визначається стан матеріально-технічної бази, розраховуються кошти, необхідні для реалізації заходів плану соціального розвитку.

Вдосконалення соціальної та кваліфікаційно-професійної структури колективу

Заходи цього розділу плану повинні бути спрямовані на зміну пропорцій у кваліфікаційній структурі робочих: збільшення питомої ваги професій висококваліфікованого і кваліфікованої праці; скорочення чисельності робочих, зайнятих важкими, ручними і малокваліфікованими видами праці; ліквідацію зайнятості жінок важкою працею і скорочення чисельності жінок, зайнятих малоквалифікованим працею; вдосконалення соціальної структури працівників розумової праці; скорочення плинності кадрів.

Поліпшення умов праці і його охорона

Заходи цього розділу спрямовуються на створення умов, що забезпечують максимальну нешкідливість і безпека праці будівельників, підвищення їх працездатності, збереження і зміцнення здоров’я, а також психологічну задоволеність працею. Передбачається нормальне функціонування й інтенсивність праці членів колективу будівельно-монтажної організацій.

Перед розробкою розділу необхідно провести ретельний аналіз існуючого стану умов праці та її охорони (дивіться таблицю нижче).

Основні джерела для розробки заходів і показників

№ п. п

Найменування джерел і показників

Хто готує

1

Аналіз заходів праці та техніки безпеки на базисний період

Служба техніки безпеки

2

Перспективний план заходів з охорони праці та техніки безпеки на планований період

Те ж

3

Дані про зміну умов праці на основі впровадження планів НОП за базисний період

Відділ НОТ і відділ праці та зарплати

4

Дані аналізу про зміни, викликані технічним прогресом з метою зменшення кількості робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці

Виробничо-технічний відділ, відділ головного механіка, головний технолог

5

Розрахунки зменшення чисельності працюючих при важких і шкідливих умовах праці

Служба техніки безпеки

6

Довідка про загальні захворювання, виробничий травматизм та професійні захворювання за базисний рік (із зазначенням чисельності причин) та заходи щодо їх зниження на планований період

Поліклініка (медпункт), служба техніки безпеки

7

Аналіз і план лікувально-профілактичних заходів

Поліклініка (медпункт)

8

Довідка про виконання нормативів з промислової санітарії та розрахунки на планований період

Служба техніки безпеки, поліклініка (медпункт)

9

Заходи щодо поліпшення мікросередовища з урахуванням аналізу замірів, проведених за базисний період

Відділ НОТ, служба техніки безпеки

10

Оцінка ефективності припливно-витяжної вентиляції та освітлення робочих місць і заходи по її підвищенню

Служба техніки безпеки

11

Відомості про ступінь задоволеності умовами праці на будмайданчику і підсобному виробництві за результатами соціологічного дослідження

Творча група з разработкеразделов плану

12

Аналіз організації системи громадського харчування на будівництвах ипредложения щодо її вдосконалення

Постройком

13

Аналіз пропозицій по улучшениюрежима праці і відпочинку за результатами соціологічного дослідження і т. д.

Творча група з розробки розділів плану


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

 
 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here