Чим відрізняється вчинок від проступку?

0
455

В російській мові існує безліч слів-паронімів. При схожому звучанні вони володіють різними лексичними значеннями. Взяти хоча б терміни «вчинок» і «проступок», які систематично плутають між собою. Очевидно, що перше слово набагато частіше використовується у повсякденному обігу та його зміст зрозумілий абсолютно кожному. Тоді як друге прийнято відносити до професійної юридичної термінології. У даній статті ми розглянемо, чим відрізняється вчинок від проступку.

Зміст статті

Визначення

Вчинок

Вчинок – свідома дія, за допомогою якого людина стверджується як особистість по відношенню до самого собі, іншим людям чи суспільству в цілому. Є основною одиницею соціальної поведінки. Не всяка дія індивіда можна назвати вчинком, а лише те, яке відбувається під впливом свідомого вибору. Його зміст визначає моральність і моральність поведінки, відмінність зла і добра. Вчинок складається з наступних компонентів: мотиви, мети, предмета перетворення, коштів, процесу, результату і оцінки. Таким чином, дій людини передує внутрішній план, вироблене намір. До того ж у індивіда є прогноз передбачуваних результатів і наслідків здійсненого акту для оточуючих людей або суспільства. Варто відзначити, що вчинок може виражатися як у дії, так і бездіяльності. Приміром, людина здатна висловити свою позицію словами або продемонструвати своє ставлення до кого-небудь за допомогою погляду, міміки, інтонації і т. д. Додамо, що при оцінці вчинку необхідно враховувати систему норм і цінностей, прийнятих у конкретному суспільстві.

Проступок

Вчинок – дія чи бездіяльність, яка посягає на суспільні відносини. Носить протиправний характер. Здійснюється особами, здатними самостійно нести відповідальність за заподіяну шкоду. У порівнянні із злочином проступок представляє меншу небезпеку для суспільства. Його класифікація безпосередньо залежить від сфери соціальних відносин, у рамках якої відбувається діяння. В юриспруденції виділяються три основних види проступків: дисциплінарні, цивільно-правові та адміністративні. До першого належать порушення правил трудового розпорядку або інших вимог виробничої, навчальної, службової або військової дисципліни. До другого – недотримання норм у галузі майнових або особистих відносин. До третього – винне діяння, що посягає на громадський або державний порядок, права і свободи громадян, їх власність і т. д. Варто додати, що проступок найчастіше відбувається не тільки навмисно, але і з необережності. Прикладом тому може служити випадкове порушення правил дорожнього руху.

до змісту ?Різниця між вчинком і проступком

Як видно з визначень, розглянуті діяння відрізняються за цілим рядом параметрів. Почнемо з того, що слово «вчинок» має нейтральну емоційну забарвлення. Тобто він може бути як позитивним, так і негативним. Все залежить від характеру дій і їх наслідків. Адже вчинок з рівним ступенем частоти вживається з приставкою «геройський» або, навпаки, «аморальний». Тоді як у слові «проступок» завжди укладено негативний сенс. Це протиправне діяння, яке посягає на суспільні відносини. Найчастіше воно тягне за собою яке-небудь покарання (штраф, догану, звільнення) аж до адміністративної відповідальності. За вчинок може вручатися нагорода, виражатися подяку. Хоча неблаговидное діяння часто піддається громадському осудові.

Ще одна відмінність вчинку від проступку полягає в тому, що перший може відбуватися ким завгодно, будь то дитина або психічно неврівноважена людина. Другий же термін використовується стосовно до деликтоспособному особі, тобто індивіду, який в змозі нести відповідальність за заподіяну шкоду. Крім того, проступок завжди носить суспільний характер і представляє певну загрозу для соціуму. У зв’язку з цим суть цього поняття лежить в області юриспруденції. У порівнянні з ним вчинок є загальновживаним терміном, що зачіпають різні сфери життя людей. Він далеко не завжди має суспільну спрямованість і може виступати способом утвердження індивіда по відношенню до самого себе.

Підіб’ємо підсумок, в чому різниця між вчинком і проступком.

Вчинок
Проступок

Може бути як позитивним, так і негативним
Завжди має негативне забарвлення

Не виходить за рамки закону
Є протиправним діянням

Може заохочуватися або піддаватися осуду
Тягне за собою покарання

Відбувається ким завгодно
Термін використовується стосовно до деликтоспособному особі

Не завжди має соціальну спрямованість
Носить суспільний характер

Зачіпає різні сфери життя людей
Поняття лежить в області юриспруденції

 
 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here