План будівельного виробництва для спеціалізованих організацій

Для спеціалізованих організацій, що виконують окремі види робіт (без монтажу основного технологічного обладнання), встановлюються завдання по введенню в відповідності з термінами завершення ними комплексів монтажних і спеціальних робіт по введених в експлуатацію об’єктів та потужностей. У план будівельного виробництва включаються об’єкти та етапи робіт, забезпечені проектною документацією, фінансуванням, обладнанням, матеріалами і конструкціями. При складанні плану будівельного виробництва особливу увагу має бути звернено на створення перехідного зачепила у відповідності з нормами заділу в будівництві.

По кожному об’єкту, етапу або комплексу робіт введення в дію та обсяг робіт планується за кварталами.

Обов’язковим додатком до ф. № 1 сф є відомість фізичних обсягів робіт по об’єктах на суму, виконувану власними силами організації, для використання в подальшому при складанні розділів № 3, 5, 6, 9 сф, в яких визначається потреба в матеріально-технічних і трудових ресурсах, а також кошторис виробництва робіт.

План технічного розвитку і підвищення ефективності виробництва (ф. № 2 сф)

У цьому розділі розробляється система технічних і господарських заходів, які забезпечують виконання завдань по введенню в дію об’єктів та потужностей, прибутку, продуктивності праці та інші показники плану враховуються у відповідних розділах стройфинплана.

Важливим у цьому розділі є економічне обґрунтування намічених заходів і ув’язування їх з основними завданнями річного плану.

При розрахунках економічної ефективності слід керуватися інструкцією Держбуду СРСР по визначенню економічної ефективності капітальних вкладень у будівництві (СН 423-71).

Враховуючи відсутність спеціального обліку виконання запланованих в цьому розділі заходів, рекомендується вести «Журнал обліку впровадження нової техніки і організаційно-технічних заходів» (дивіться таблицю нижче).

Додаток до ф. № 2 сф

Журнал обліку впровадження нової техніки і організаційно-господарських заходів щодо ____ (найменування організації) за 197. р.

№ п. п

Найменування заходів

Обсяг застосування за планом на рік

Фактичне виконання по кварталах

I

II

III

IV

всього

А

В

1

2

3

4

5

6

1

Застосування пальових фундаментів замість монолітних

7

3

4

7

2

Впровадження механізованого укладання цементної стяжки за допомогою розчинонасоса і спеціальних сопел до нього замість ручної

17 090 м2

10300

6790

17 090

Примітка. Складається виробничо-технічним відділом і контролюється головним інженером.

В цей журнал записують дані контролю, здійснюваного протягом року, за ходом виконання організаційно-технічних заходів. Виконавців окремих заходів регулярно заслуховуються на засіданнях технічної ради організації, виробничих нарадах і щомісячних нарадах за підсумками виконання плану.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *