Координацію робіт по складанню стройфинплана

Координацію всіх робіт по складанню стройфинплана, методичне керівництво, а також ув’язку всіх розділів і об’єднання в єдиний плановий документ здійснює планово-економічний відділ із залученням економічної лабораторії (дивіться таблицю нижче).

Приблизна схема розподілу обов’язків та складання стройфинплана

Розділи плану

Відділи і служби організації

відповідальні
за складання розділу

беруть участь
у складанні розділу

Техніко-економічні показники

Плановий

Економічна

План будівельного виробництва (ф. № 1 сф)

Плановий

Виробничо-технічний

План технічного розвитку (ф. № 2 сф)

Виробничо-технічний

Плановий

План механізації робіт (ф. № 3 сф)

Головний механік

Виробничо-технічний і плановий

План щодо праці і заробітної плати (ф. № 4 сф)

Плановий

Інженер (відділ) з питань праці

План роботи підсобних виробництв (ф. № 5 сф)

Виробничо-технічний, головний механік

Плановий

План потреби в матеріальних ресурсах (ф. № 6 сф)

Виробничо-технічний

УПТК (контора або відділ постачання)

План власних капітальних вкладень (ф. № 7 сф)

Виробничо-технічний

Плановий

Кошторис накладних витрат (ф. № 8 сф)

Плановий

Головний бухгалтер, економічна лабораторія

План прибутку і собівартості будівельно-монтажних робіт (ф. № 9 сф)

Плановий

Головний бухгалтер, фінансовий відділ

План утворення і використання фондів економічного стимулювання (ф. № 10, 10а, 11 сф)

Плановий та економічна лабораторія

Головний бухгалтер і комітет профспілки

Баланс доходів та витрат (ф. № 12 сф)

Фінансовий відділ (головний бухгалтер)

Плановий

План соціального розвитку (ф. № 13 сф)

Плановий та економічна лабораторія

Комітет профспілки і громадськість

У разі необхідності будівельні організації у встановлену форму стройфинплана вводять доповнення або зміни, викликані необхідністю забезпечення достовірності окремих інженерно-економічних розрахунків з урахуванням специфіки даної організації. Стройфинплан затверджується керівником організації, і один примірник подається вищестоящої організації. У двотижневий термін після його затвердження основні техніко-економічні показники плану диференціюються і доводяться до виконавців—управлінь (дільниць), виконавців робіт, майстрів.

Механізація роботи зі складання розрахунків

Дуже важливо механізувати роботу зі складання розрахунків і форм стройфинплана, враховуючи трудомісткість і необхідність своєчасного і якісного його доведення до виконавців. Для цього рекомендуються до використання в роботі «Тимчасові методичні вказівки по розрахунку виробничо-економічного плану (стройфинплана) з застосуванням ЕОМ, розроблені в 1972 р. НДІБВ Держбуду УРСР. У них дана докладна методика розрахунку п’яти важливих розділів стройфинплана: виробничої програми, плану по праці та заробітній платі, потреби в матеріальних ресурсах, механізації, прибутку і собівартості. В них наводиться перелік нормативів та іншої вихідної інформації, необхідної для обґрунтування розрахунків стройфинплана.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *