Чим відрізняється стаття від замітки в журналі?

Незважаючи на те, що будь-яку інформацію сьогодні можна знайти в Інтернеті, періодичні друковані видання все ж не втрачають своїх позицій. Адже куди приємніше шарудіти свіжими сторінками, комфортно розташувавшись на улюбленому дивані, ніж невідривно сидіти біля екрану монітора. Замітки, статті, анонси, новини, прес-релізи, інтерв’ю – кожен читач вибирає те, що викликає у нього непідробний інтерес. У даній статті ми наведемо порівняння двох найбільш популярних журналістських жанрів. Розглянемо докладніше, чим відрізняється стаття від замітки в журналі.

Зміст статті

Визначення

Стаття – аналітичний жанр журналістики. Являє собою невелике публіцистичний твір, присвячений конкретній тематиці, актуальною соціологічної проблеми. В ході написання тексту автор повинен провести аналіз суспільних ситуацій і процесів з позиції лежать в їх основі закономірностей. Стаття характеризується широтою практичних і теоретичних узагальнень поряд з чіткою соціальною спрямованістю. У ній автор формулює власну позицію і аргументує її через систему фактів. Остання, у свою чергу, будується на цифрах, статистичних даних та інших відомостей, яскраво розкривають суть питання. За цільовим призначенням статті поділяються на чотири види: передові, теоретико-пропагандистські, проблемні та інформаційні. Будь-який матеріал подібного плану повинен мати вступ, основну частину і висновок. Обов’язковою вимогою є також наявність заголовка.

Стаття

Замітка – мініатюрне журналістське твір, що характеризується лаконічністю і максимальною інформативністю. Являє собою найпростішу форму оперативного, як правило, написаного в «телеграфному стилі тексту. В основі такого повідомлення зазвичай лежить суспільно значущий злободенне факт, що відображає соціальні відносини. Замітка є найбільш відповідним жанром для передачі новинної інформації. Існує універсальна модель подібного тексту, застосовувана журналістами по всьому світу ще з початку XX століття. Вона складається з п’яти базових питань: «що, де, коли, з ким, як?». Відповідаючи на них, можна без особливих труднощів написати якісну замітку-хроніку. Оскільки розповідь про подію повинен вийти дуже стислим, багато журналісти прагнуть відобразити його суть вже в першому реченні тексту.

Замітка

до змісту ?Різниця між статтею і заміткою в журналі

Мабуть, саме очевидне відмінність текстів укладена в їх розмірі. Стаття являє собою докладний розгорнутий розповідь, присвячений актуальній тематиці. Як правило, мінімальний обсяг тексту становить один аркуш формату А4. Замітка ж завжди має невеликий розмір і може складатися всього з декількох пропозицій. Іншими словами, вона є стислим і лаконічним журналістським твором. Мета такого тексту – розповісти про який-небудь факт або значимому громадському подію. У замітці завжди міститься новину. Стаття виступає більш складним журналістським жанром. Її основним завданням є проведення аналізу суспільних ситуацій. Таким чином, подібний матеріал будується на дослідженні. У тексті автор формулює власну позицію і намагається переконливо аргументувати її.

Ще одна відмінність статті від замітки в журналі полягає в тому, що перша вимагає уважного прочитання для вникання в її суть. Тоді як другу можна швидко пробігти очима і при необхідності прийняти до відома корисну для себе інформацію. Автор статті зобов’язаний володіти майстерністю літературного викладу. Адже текст має «зачепити» читача буквально з перших рядків і утримувати його увагу до останньої крапки. Тоді як із завданням створення нотатки з легкістю впорається навіть недосвідчений журналіст. Таке оповідання не завжди має чітку структуру. В більшості випадків воно будується за принципом перевернутої піраміди. Тобто в тексті наводяться послідовні відповіді на питання: «що, де, коли, з ким, як?». Втім, порядок допустимо порушувати, так само як і відкидати деякі частини. Часто при написанні замітки заголовка не надається великого значення, він може бути досить сухим і стислим. Що ж стосується статті, то вона повинна володіти чіткою структурою і складатися зі вступу, основної частини та висновків. Величезну увагу при створенні матеріалу слід приділяти підбору яскравого і цікавого заголовка.

Підіб’ємо підсумок, в чому різниця між статтею і заміткою в журналі.

Стаття
Замітка

Являє собою докладний розгорнутий розповідь
Є стислим і лаконічним журналістським твором

Мінімальний обсяг тексту становить один аркуш формату А4
Може складатися всього з декількох пропозицій

Автор формулює власну позицію і намагається переконливо аргументувати її
Журналіст розповідає про який-небудь факт або значимому громадському подію

Матеріал будується на дослідженні
В основі лежить новину

Вимагає уважного прочитання для вникання в суть
Можна швидко пробігти очима і виділити корисну для себе інформацію

Автор зобов’язаний володіти майстерністю літературного викладу
Із завданням її створення впорається навіть недосвідчений журналіст

Складається з вступу, основної частини та висновків
Не має чіткої структури

Величезна увага приділяється підбору яскравого і цікавого заголовка
Заголовка не надається великого значення, він може бути досить сухим і стисненим

Відноситься до аналітичного жанру
Відноситься до інформаційного жанру

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *