Відокремлений визначення: приклади. Речення з відокремленими означеннями: приклади

Якщо б люди не прикрашали свою промову додатковими визначеннями або разъясняющими обставинами, вона була нецікавою і неяскравим. Все населення планети говорило б в діловому або офіційному стилі, не було б художніх книжок, а дітей не чекали б перед сном казкові герої.

Розцвічує мова саме знаходиться в ній відокремлений визначення. Приклади можна зустріти як в простій розмовній, так і в художній літературі.

Визначення поняття

Визначення є частиною пропозиції і описує ознаку предмета. Воно відповідає на питання «який-ая, -ое, -ие?», визначаючи предмет або «чий-я,-тє,-ьі?», вказуючи на його приналежність кому-небудь.

Найчастіше функцію визначення виконують прикметники, наприклад:

 • добре (яке?) серце;
 • золотий (який?) самородок;
 • яскрава (яка?) зовнішність;
 • старовинні (які?) друзі.

Крім прикметників, визначеннями у реченні можуть бути займенники, що означають належність предмета особі:

 • хлопчик забрав (чий?) свій портфель;
 • мама прасує (чию?) свою блузку;
 • брат відправив по домівках (чиїх?) моїх друзів;
 • батько полив (чиє?) моє дерево.

В пропозиції визначення підкреслюється хвилястою лінією і завжди відноситься до підлягає, вираженого іменником або іншою частиною мови. Ця частина речення може складатися з одного слова або складати поєднання з іншими, залежними від нього словами. У цьому випадку, це речення з відокремленими означеннями. Приклади:

 • «Радісна, вона повідомила про цю новости». В даному реченні є відокремленим одиночне прикметник.
 • «Город, зарастающий бур’яном, був у жалюгідному стані». Відокремленим визначенням є причетний оборот.

 • «Задоволена успіхами сина, мама нишком витирав сльози радості». Тут прикметник із залежними словами – це відокремлений визначення.

Приклади в реченні показують, що різні частини мови можуть бути визначенням якості предмета або його приналежність.

Відокремлені визначення

Відокремленими вважаються визначення, що дають додаткову інформацію про предмет або уточнюючі його приналежність якого-небудь особі. Зміст речення не зміниться, якщо прибрати з тексту відокремлений визначення. Приклади:

 • «Мама перенесла дитини, заснув на підлозі, в його ліжечко» — «Мама перенесла дитини в його ліжечко».

 • «Схвильована першим виступом, дівчинка зажмурила очі перед виходом на сцену» — «Дівчинка зажмурила очі перед виходом на сцену».

Як видно, речення з відокремленими означеннями, приклади яких наведено вище, звучать цікавіше, так як додаткове пояснення передає стан об’єкта.

Відокремлені визначення можуть бути узгодженими й неузгодженими.

Узгоджені визначення

Визначення, які узгоджуються з тим словом, якість якого визначають відмінку, роді і числі, називаються узгодженими. У реченні вони можуть бути представлені:

 • прикметником – з дерева впав (який?) жовтий лист;
 • займенником – з ланцюга зірвалася (чия?) моя собака;
 • числівником – дайте йому (який?) другий шанс;
 • причастям – в палісаднику була видна (яка?) зелена травичка.

Ті ж властивості по відношенню до означуваного слова має відокремлене визначення. Приклади:

 • «Коротко сказана (яка?), його промова справила на всіх враження». Причастя «сказана» стоїть в жіночому роді, однині, в називному відмінку, як і слово «мова», яку вона визначає.
 • «Ми вийшли на вулицю (яку?), ще вологе від дощу». Прикметник «вологу» стоїть у тому ж числі, роді й відмінку, що й обумовлена їм слово «вулицю».
 • «Люди (які?), радісні від наступної зустрічі з акторами, зайшли в театр». Так як визначається слово стоїть у множині і в називному відмінку, то і визначення узгоджується з ним.

Відокремлений узгоджене визначення (це показали приклади) може стояти як перед означуваним словом, так і після нього або в середині речення.

Неузгоджене визначення

Коли визначення не змінюється в роді і числі згідно з головним словом, воно є неузгодженим. Їх з означуваним словом пов’язують 2 способи:

 1. Примикання – це поєднання стійких словоформ або фіксованої частини мови. Наприклад: «Він любить яйця (які?) всмятку».
 2. Управління – це постановка визначення у відмінку, якого вимагає визначуване слово. Часто вказують на ознаку за матеріалом, призначення або розташування предмета. Наприклад: «дівчинка сіла на стілець (який?) з дерева».

Кілька частин мови можуть виражати неузгоджене відокремлений визначення. Приклади:

 • Іменник в орудному або місцевому відмінку з прийменниками «з» або «в». Іменники можуть бути як поодинокі, так і з залежними словами – Ася зустріла після іспиту Олю (яку?), у крейді, але задоволену оцінкою. («меле» – це неузгоджене означення, виражене іменником у місцевому відмінку).
 • Дієслово в невизначеній формі, що відповідає на питання «який?», «що робити?», «що зробити?». У житті Наташі була одна велика радість (яка?) – народити дитину.
 • Порівняльна ступінь прикметника з залежними словами. Ми здалеку помітили подругу в плаття (яке?), більш яскравому, ніж вона зазвичай носить.

Кожне відокремлене визначення, приклади це підтверджують, може відрізнятися своєю структурою.

Структура визначень

За своєю структурою визначення можуть складатися:

 • з окремого слова, наприклад, зраділий дідусь;
 • прикметника або дієприкметника з залежними словами – дідусь, зраділий новиною;
 • з декількох окремих ухвал – дідусь, зраділий розказаної новиною.

Відокремлення визначень залежить від того, до якого означуваного слова вони відносяться і де саме розташовані. Найчастіше вони виділяються інтонацією і комами, рідше — тире (наприклад, найбільша удача (яка?) – зірвати куш в лотерею).

Відокремлення причастя

Найпопулярніше відокремлений визначення, приклади якого зустрічаються найчастіше, це одиночне причастя (причетний оборот). Коми при такому вигляді визначення ставиться, якщо воно стоїть після слова, яке визначає.

 • Дівчинка (яка?), налякана, мовчки пішла вперед. В даному прикладі причастя визначає стан об’єкта і стоїть після нього, тому виділяється з двох боків комами.
 • Картина (яка?), написана в Італії, стала улюбленим його творінням. Тут причастя з залежним словом виділяє об’єкт і стоїть після обумовленого слова, тому також відокремлюється комами.

Якщо причастя або причетний оборот коштує до визначуваного слова, розділові знаки не ставляться:

 • Налякана дівчинка мовчки пішла вперед.
 • Написана в Італії картина стала улюбленим його творінням.

Слід знати про утворення дієприкметників, щоб використовувати подібне відокремлений визначення. Приклади, суфікси в освіті дієприкметників:

 • при створенні дійсної причастя в наст. часу від дієслова 1 дієвідміни, пишеться суфікс –ущ –ющ (думає – думає, пишуть – пишуть);
 • при створенні у наст. часу дійсного причастя 2 спр., використовують –ащ-ящ (димить – що димить, жалять – жалкий);
 • у минулому часі дійсні причастя утворюються за допомогою суфікса –вш (писав – писав, говорив – говорив);
 • страдательные причастя створюються з додаванням суфіксів –нн-енн в минулому часі (придумав – вигаданий, образив – ображений) і –го, -го-їм і –т в сьогоденні (веде – ведений, любити – улюблений).

Крім причастя таким же поширеним є прикметник.

Відокремлення прикметника

Одиночні або з залежними словами прикметники відокремлюються так само, як і причастя. Якщо відокремлений визначення (приклади і правило схожі з причастям) стоїть після обумовленого слова, то кома ставиться, а якщо до, тоді немає.

 • Ранок, сіре і туманне, не налаштовувало на прогулянці. (Сіре і туманний ранок не налаштовувало на прогулянці).

 • Мама, сердита, може мовчати кілька годин. (Сердита мама може мовчати кілька годин).

Відокремлення при обумовленому особовому займеннику

Коли дієприкметник або прикметник належить до местоимению, то вони відокремлюються комою незалежно від того, де розташовані:

 • Засмучена, вона пішла у двір.
 • Вони, втомлені, відразу лягли спати.
 • Він, червоний від збентеження, поцілував їй руку.

Коли визначуване слово поділяють інші слова, відокремлений визначення (приклади з художньої літератури, це демонструють) також виділяється комами. Наприклад, «Раптом вся степ сколихнулася і, охоплена яскравим блакитним світлом, розширилася (М. Гіркий).

Інші відокремлення визначення

Відокремлений визначення, приклади, правила нижче) може передавати значення по спорідненості або професії, тоді вони також виділяються комами. Наприклад:

 • Професор, молодий симпатичний чоловік, дивився на своїх нових абітурієнтів.

 • Мама, у звичному халаті і фартуху, зовсім не змінилася за цей рік.

У подібних конструкціях відокремлені визначення несуть додаткові повідомлення про об’єкт.

Правила здаються, на перший погляд складними, але якщо зрозуміти їх логіку і попрактикуватися, то матеріал добре засвоюється.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *