Чим відрізняється людська суб’єктність від суб’єктивності?

У сучасній російській філософії вживаються такі терміни, як «суб’єктність» і «суб’єктивність». Що вони означають? Чим відрізняється людська суб’єктність від суб’єктивності?

Зміст статті

Що таке людська суб’єктність?

Насамперед, варто сказати про те, що, власне, у філософії немає однозначного підходу до розуміння сутності суб’єктності. Є велика кількість точок зору з приводу цього терміна.

За однією з них під суб’єктністю слід розуміти властивість особистості людини, яке перетворює його в незалежний від інших людей суб’єкт або дає потенціал для такого перетворення. При цьому властивість, про яку йдеться, має бути постійним, однаковою мірою вираженим і регулярно спостерігаються. В ідеалі — також зберігають свою незалежність від впливу зовнішніх факторів.

На практиці суб’єктність людини може виражатися, наприклад, у готовності обирати кандидатів на виборах. У цьому випадку він стає суб’єктом виборчого процесу. Або, наприклад, в готовності укладати договори з іншими людьми і ставати, таким чином, суб’єктом ділових правовідносин. В даному контексті суб’єктність не слід неодмінно ототожнювати з правом — вибірковим або цивільним, яке не є філософською, а юридичною категорією. Але воно може бути однією з умов формування у людини відповідної готовності — вибирати, підписувати договори.

до змісту ?Що таке людська суб’єктивність?

Під суб’єктивністю людини, у свою чергу, розуміється якість особистості, яка не просто перетворює його в незалежний від інших людей суб’єкт, але також і характеризує як активного користувача цією самою незалежністю.

Людина, таким чином, стає «суб’єктивним», коли починає позиціонувати себе в суспільстві, орієнтуючись виключно на внутрішні переконання і установки і в той же час задіюючи свою особистісну суб’єктність — як ресурс, базу для відповідного позиціонування.

На практиці суб’єктивність людини може виражатися (якщо говорити категоріями прикладів, вказаних вище) у здійсненні особистої, що формується виходячи з власних переконань оцінки діяльності кандидатів перед голосуванням на виборах. У ділових правовідносинах суб’єктивність може виражатися в реченні партнерам включити в договір ті пункти, які людина вважає необхідним спостерігати у відповідному контракті.

Зазначимо, що є й інша трактування терміна «суб’єктивність» — як синонім самовпевненості, необ’єктивності, несправедливої оцінки людиною тієї або іншої ситуації. Дане розуміння, власне, може і не суперечити тому, що розглянуто нами вище, оскільки практичне користування людиною своєї суб’єктності часто супроводжується самовпевненим і необ’єктивним аналізом ситуацій та дій.

Проте суб’єктивність у першому значенні (як механізм практичної реалізації суб’єктності) не завжди буває «суб’єктивної» — тобто характеризується самовпевненістю. Цілком можливо, що людина обере кандидата або визначить умови за договором з партнером, виходячи з об’єктивного аналізу ситуації, використавши поради інших людей. В цьому випадку його суб’єктивність — в значенні механізму реалізації суб’єктності — буде як раз таки об’єктивною.

до змісту ?Різниця між людської суб’єктності і суб’єктивністю

Головна відмінність людської суб’єктності від суб’єктивності — у тому, що перший термін означає, насамперед, особистісний потенціал людини до здійснення яких-небудь дій, а другий — механізми практичної реалізації даного потенціалу.

Суб’єктність, таким чином, здатна існувати і без суб’єктивності — якщо, наприклад, людина йде на вибори і ставить «галочку» в бюлетені навмання або підписує договір з партнером, не читаючи його. У свою чергу, суб’єктивність може бути реалізована людиною тільки за умови наявності у нього особистісної бази у вигляді суб’єктності.

Визначивши, в чому різниця між людської суб’єктності і суб’єктивністю, внесемо ключові критерії в невелику таблицю.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Людська суб’єктність
Людська суб’єктивність

Що між ними спільного?

Суб’єктність — обов’язкова умова появи суб’єктивності

У чому різниця між ними?

Суб’єктність — це потенціал людини до здійснення дій
Суб’єктивність — це практична реалізація потенціалу людини до здійснення дій

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *