Бенефіціар — це хто? Що означає і звідки походить це слово

Сучасне життя вводить в ужиток багато іноземних слів. Один з таких термінів часто використовується у страхуванні, юриспруденції і в банківській сфері, хоча інтуїтивно загальний зміст його цілком зрозумілий. Мова йде про слово «бенефіціар». Це поняття часто зустрічається на сторінках спеціальних видань. Спробуємо розібратися в його значенні.

Основне визначення

Вікіпедія і різні енциклопедичні словники дають таке визначення цього поняття: бенефіціар – це людина, яка є кінцевим одержувачем визначеного грошового платежу. Підставою для отримання коштів є борговий документ або договір.

Походження поняття

Імовірно слово веде своє походження з французької мови. Вихідне слово означає користь, грошову вигоду, прибуток. У свою чергу, французьке слово має латинські корені – латинське bene перекладається як «користь». Таким чином, бенефіціара можна назвати вигодонабувачем.

Бенефіціари в нерухомості

Цей термін має також інші значення. Наприклад, у цивільному праві бенефіціар – це суб’єкт, який одержує вигоду від здачі нерухомості в оренду, іншими словами, рантьє. Так також можна назвати людей, які передали права керування своєю власністю третім особам. В даному випадку кінцевий бенефіціар – це особа, яка отримує дохід, але не бере участь в управлінні. У разі господарського підприємства так можна назвати власника, що передав права директору або керуючому, а сам просто одержує прибуток від діяльності фірми.

Бенефіціари у страхуванні

У страховому бізнесі існує поняття «кінцевий бенефіціар». Це людина, на чию користь буде проведена страхова виплата. При різних несподіванки і хворобах вигодонабувачем зазвичай є людина, чиє здоров’я і майно застраховане. При нещасних випадках або раптової смерті бенефіціаром називається інша особа – зазвичай близькі родичі або друзі загиблого.

Бенефіціари в банківській справі

У деяких випадках бенефіціар — це вкладник того чи іншого банку. Так у договорах називаються власники документарних акредитивів, особи, зазначені як одержувачі банківських сертифікатів, або ті, хто отримує виплату інкасо.

Сфера бізнесу

У договорах, які регулюють господарську діяльність підприємства, бенефіціари юридичної особи – це ті, хто безпосередньо володіє підприємством. Зазвичай це перелік фізичних осіб, які користуються правами власників або власників компанії. Отримання і розподіл чистого доходу може здійснюватись як самими бенефіціарами, так і посередниками, що діють в їх інтересах. При цьому юридичне право власності на активи компанії може належати абсолютно іншій особі або навіть компанії-конкуренту. Так на ринку виникають парадоксальні ситуації, коли компанії, що належать одній особі, ведуть жорстку конкурентну боротьбу за ринки збуту. Іноді буває, що бенефіціари – це засновник або кілька засновників, які фактично володіють компанією, але не управляють нею. Часто топ-менеджерів для цієї роботи наймають на стороні і використовують на тимчасових, хоча і дуже добре оплачуваних посадах. У цьому випадку керуючий компанії бере на себе всі ризики розвитку підприємства, його успішності і розширення. У разі успіху тимчасові керівники отримують більший прибуток, в разі поразки – незмивна пляма на своїй професійній репутації.

Кінцевий бенефіціар – це людина, чиї персональні дані доступні лише фінансовій установі, послугами якого користується компанія. Тому справжню приналежність багатьох господарських підприємств буває так важко довести. У будь-якому випадку бенефіціар – це фізична особа. Ним не може бути яка-небудь організація або добровільне товариство.

Власники цінних паперів – найчастіше бенефіціари. Право володіння чужими активами належить безпосередньо йому. Як власник цінних паперів бенефіціар має право участі та голосування у зборах акціонерного товариства, вибирати керівництво компанії. Як власник цінних паперів він бере участь у різних сферах діяльності власної фірми.

Публічність бенефіціара

У багатьох країнах імена справжніх власників підприємств, компаній та великих трестів можна дізнатися з відкритих реєстрів, розміщених на державних сайтах. Так громадськість контролює самих власників континентальних корпорацій, не дозволяючи їм вступати в олігархічні спілки. З іншого боку, існує безліч юридичних прийомів, що дозволяють користуватися доходом в умовах анонімності. В так званих офшорних країнах навіть розроблені спеціальні місцеві закони, що дозволяють власникам великих капіталів користуватися своїми грошима, залишаючись при цьому невідомими.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *