Як написати анотацію до курсової, реферату, диплома, наукової статті?

0
7566

Зміст:

 • Як написати анотацію до курсової?
 • Як написати анотацію до дипломної роботи?
 • Як написати анотацію до реферату?
 • Як написати анотацію до наукової статті та дослідницькій роботі?
 • Анотація — коротка характеристика статті, книги,
  рукописи, опис характерних особливостей і переваг видання. В анотації
  повинна міститися основна тема статті з перерахуванням найбільш важливих
  положень описуваного джерела.

  Як написати анотацію до курсової?

  Анотація — невід’ємна частина оформлення курсової роботи, що включає в себе характеристику тексту та основні його тези. Головне
  вимоги до написання анотації до курсової — коротко викладені думки і
  нейтрально подана інформація. Рекомендації щодо використання матеріалу в
  таких роботах не вказують.

  Анотація може мати довідковий або рекомендаційний
  характер.

  • У довідковій, при необхідності, уточнюється назва
   роботи і повідомляється основна інформація про її автора. Також вона повинна
   розкривати особливості тексту.
  • В рекомендаційній, як правило, переважає рекламна
   спрямованість. Такі роботи повинні привертати увагу до матеріалу, спонукати
   інтерес читача, переконати його в необхідності ознайомлення з матеріалом. Бажано
   при написанні рекомендаційної анотації використовувати доступну мову.

  Часто у студентів молодших курсів виникає питання: як
  написати анотацію до курсової роботі? Її пишуть на окремій сторінці і
  розташовують на звороті титульного аркуша. Зазвичай її розмір становить
  1000-17000 знаків з пробілами. Але в різних випадки бувають різні розміри
  анотацій. Так, вона може бути досить короткою, але містити всю необхідну
  інформацію про вихідному тексті. Найчастіше розмір анотації задає викладач
  того предмета, за яким пишеться курсова робота.

  • При її написанні слід вказати автора і назву
   роботи. Також тут має бути згаданий керівник проекту.
  • Заголовок необхідно сформулювати гранично чітко і
   доступно. З нього читачеві має бути зрозуміло, яка конкретно мета і предмет
   даного дослідження.
  • Під заголовком розміщується основний текст, в якому, як
   правило, використовуються наступні типові звороти: «В роботі досліджена
   залежність …», «Основна мета роботи — дослідження характеристик …».

  Приклад, як
  написати анотацію до курсової роботі:

  «У курсовій роботі були розглянуті способи обробки
  жіночого плаща, виконаного з тканини «Міраж». Обрані найбільш підходящі для
  даного асортименту одягу варіанти волого-теплових обробок і
  технологічних операцій. Вивчена схема складання та етапи готовності до одягу
  примірці.

  В роботі досліджені методи обробки бічних прорізних
  кишень з клапаном. Зроблена економічна оцінка способів обробки прорізного
  кишені з клапаном і вивчено результати впливу різних технологічних
  операцій на зовнішній вигляд оброблюваних прорізних кишень.

  У курсової роботі міститься 8 таблиць і 12 рисунків».

  Як написати анотацію до дипломної роботи?

  Згідно з академічним радам і нормам, що встановлює
  правила оформлення дипломів, кожен випускник вищого навчального закладу зобов’язаний
  складати анотацію до своєї дипломної роботи. Даний документ повинен містити
  коротку характеристику основної ідеї своєї роботи, складається з 3-4 абзаців.

  Як же написати анотацію до дипломної роботи? У кожному
  Внз визначаються свої правила щодо її змісту, проте, єдині норми
  все-таки існують. Для її складання
  необхідно знати декілька основних правил.

  • Оскільки анотація — це свого роду супровідний
   документ, її необхідно вкладати в саму роботу ще до того, як папка буде
   прошита. Цей документ повинен відображати основні питання кожної глави, щоб
   прочитавши його, можна було скласти загальне враження про специфічний зміст
   дипломної роботи.
  • Як правило, у всіх ВУЗах анотація являє собою
   перерахування теми, кількості сторінок, малюнків, таблиць. Бажано, щоб її
   розмір не перевищував 200 слів, що становить близько 1 аркуша формату А4.
  • Якщо керівництво університету вимагає написання
   скороченої анотації, розміром близько 100 слів, то в такому документі не
   потрібно описувати результати дипломних досліджень, робити висновки,
   позначати цілі досліджень.
  • У розширеної анотації необхідно описувати свою роботу
   більш розгорнуто, і вона може займати більше одного аркуша А4.

  Структура анотації

 • На самому початку слід вказати прізвище, ім’я та по батькові
  автора, назву Внз і групу.
 • Тема дипломної роботи.
 • Кількість малюнків, графіків, таблиць, що містяться у
  роботі.
 • Аналіз проблем по темі дипломної роботи.
 • Перелік етапів проведення дослідження.
 • Підведення підсумків роботи.
 • Підготовка до
  складання анотації

 • Перед складанням анотації слід уважно
  перечитати свій текст і виділити ключові моменти.
 • Також необхідно позначити головні цілі і основні
  методи їх досягнення, оскільки така інформація повинна бути присутнім в
  анотації.
 • Структурувати роботу. Зазвичай дипломна робота складається
  з наступних пунктів:
  • Введення.
  • Основна частина, яка складається, у свою чергу,
   теоретичної та практичної голови.
  • Узагальнююча частина і висновки по темі.
 • У кінці анотації подається список вихідної літератури,
  яка використовувалася для написання дипломної роботи.
 • Необхідно пам’ятати, що анотація — дуже важлива частина
  дипломної роботи, її обличчя. Тому випускникам слід поставитися до її
  складання дуже відповідально і серйозно, і ретельно продумати, як написати
  анотацію до диплома. Часто викладач, лише поглянувши на анотацію,
  розуміє всю суть вашої роботи.

  Як написати анотацію до реферату?

  Реферат — це свого роду письмовий публічна доповідь про
  якої-небудь наукової роботи або її частини. В даному документі не вимагається
  висловлювати самостійні наукові результати. Його завдання — узагальнення досягнень
  інших людей, самостійне виклад проблеми на підставі фактів, які
  були почерпнуті з будь-яких джерел.

  Як написати анотацію до реферату? Анотація, як і
  оформлення реферату, повинна відповідати деяким вимогам: містити основні
  думки, наведені в оригінальному тексті. Її відмінність від самого реферату
  полягає в тому, що вона коротко описує лише головну тему й перелік
  питань, які були порушені в першоджерелі. Цей документ повинен бути
  коротким, зрозумілим, містити корисну інформацію.

  Щоб написати якісний текст анотації,
  рекомендується попередньо спробувати розповісти кому-небудь в декількох
  пропозиції, якій темі присвячується реферат, для чого він написаний, і які
  висновки з нього можна зробити. Після того як ви сформулюєте свої думки вголос,
  завдання значно спроститься.

  Зразок, як
  написати анотацію до реферату:

  Як написати анотацію до наукової статті та дослідницькій роботі?

  Написання анотації до наукових праць здійснюється за
  тим же принципами, що і для дипломної роботи та курсової.

  Якщо стоїть питання, як написати анотацію до наукової
  статті, необхідно, в першу чергу, пам’ятати, що найпоширенішою
  помилкою при складанні цього документа є те, що автор замість
  якісної характеристики статті просто переказує матеріал.

  Робота повинна складатися з таких основних пунктів:

  • Характеристика основної теми.
  • Опис проблем наукової статті.
  • Опис цілей роботи і її результатів.

  Якщо ви пишете анотацію до власної статті, то завдання
  значно спрощується, оскільки ви добре орієнтуєтеся в її утриманні та в
  самому матеріалі. При цьому ваша робота не повинна писатися від першої особи і
  висловлювати суб’єктивна думка. Також небажано використовувати велике
  кількість наукових термінів, незрозумілих для невтаємничених у тему людей. Роботу
  найкраще робити такою, щоб її міг зрозуміти будь-який читач. Якщо ви пишете
  анотацію для журналу, то рекомендується наприкінці статті вказати свої контактні
  дані, які можуть знадобитися редакції у разі виникнення будь-яких
  запитань до автора.

  Як правильно написати анотацію до дослідницької
  роботі? Такий документ складається з таких інформаційних блоків:

  Важлива вимога до складання анотації до
  дослідній роботі — наявність в тексті переліку ключових слів, які
  коротко представляють суть тексту і відображають галузь наукового напрямку даної
  дослідницької роботи. Рекомендована кількість ключових слів або
  словосполучень — не менше 5 і не більше 15.

  Як Ви пишете анотацію до курсових, дипломних, наукових робіт? Розкажіть про це в коментарях.

   
   

  НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here