Антропологія: що таке наука про людину?

0
487

Головний предмет антропології — це людина у всіх його проявах. Саме з-за цього існує відразу кілька внутрішніх дисциплін цієї науки. Антропологія підрозділяється на філософську, культурну, фізичну, соціальну і т. д. Всі вони під різним кутом вивчають людську природу.

Походження терміну

Слово «антропологія» має грецьке коріння. В античну епоху цей термін був популярний у еллінських філософів і вчених. Вважається, що термін ввів в обіг Аристотель, який жив у IV столітті до н. е. При цьому філософ мав на увазі антропологію як науку, що вивчає саме духовну сторону людського буття.

З цим підтекстом термін вживався різними знаменитими мислителями. Наприклад, серед них був Кант, якого дуже цікавила антропологія. Що таке людська сутність, яке місце людей у світі – всі ці та багато інших питань піднімалися німецьким філософом і його однодумцями. Тим не менше у сучасній гуманітарній науці головною є точка зору, що термін «філософська антропологія» застосуємо до школи, що виникла в XX столітті. І тільки в другорядному значенні це поняття охоплює роботи мислителів попередніх епох.

Філософська антропологія

Основоположними для філософської антропології є класичні публікації німецького філософа і мислителя Макса Шелера. Це «Становище людини у космосі», «Про вічне і людині» і т. д.

Книги Шелера були написані на початку XX століття, і вони об’єднали в собі багатосторонній науковий досвід попереднього століття. Німецький дослідник намагався відповісти на питання, що таке людський дух. Філософська антропологія серед іншого апелює і до релігії. Основою людини, згідно Шелеру, є дух в широкому сенсі цього слова. Він складається з інстинктів, життєвих сил та різних ідей.

Шьолер вплинув на багатьох мислителів XX століття, які так чи інакше працювали в галузі філософської антропології. Були серед них і російські гуманітарії: Андрій Білий, Микола Бердяєв, Сергій Булгаков, Лев Карсавін і т. д. Ці дослідники вивчали проблеми антропології, спираючись на суміжні дисципліни: соціологію, этологию, біологію і психологію. Об’єктом їх досліджень була людина. Філософська антропологія сьогодні має безліч теоретичних шкіл, заснованих на їх працях.

Фізична антропологія

У більш звичному для обивателя сенсі слово «антропологія» має на увазі фізичну антропологію. Ця наука вивчає людину з точки зору біологічного виду: його будову, взаємозв’язок з природою, особливості організму.

У Росії фізична антропологія зародилася у XVIII столітті завдяки Петру I. Російський цар створив перший в країні музей – Кунсткамеру, де було багато експозицій, присвячених анатомії. Петро захопився цією наукою після того, як відвідав Європу під час «великого посольства». Государ інкогніто побував на лекціях голландських анатомів і антропологів.

В Росії було багато матеріалу для розвитку науки про людину. У XVIII столітті активно досліджувалася і колонизировалась Сибір. На її теренах жили представники малих та унікальних етносів. Керівники експедицій складали докладні антропологічні звіти про їх життя, які потім відправлялися в Санкт-Петербург і європейські університети. Серед таких дослідників були Степан Крашенніков, Петер Паллас і т. д. Багато з них були іноземцями, яких активно наймали Романови з-за нестачі власних фахівців.

Антропологія в Росії

Також в Росії історія антропології включає в себе твори різних вітчизняних мислителів. Олександр Радищев, найбільше відомий завдяки нарису «Подорож з Петербурга в Москву», також займався вивченням людської природи. У Илимской засланні він написав важливий трактат «Про людину, про його смертності і безсмертя», де об’єднав тези філософської та фізичної антропології.

Соціаліст і утопіст Микола Чернишевський не міг обійти стороною питання про людському місці в світі. Він активно пропагував таку філософську школу, як матеріалізм. В ній знайшла відображення і расова антропологія. Що таке народ, етнос – все це хвилювало уми дослідників XIX століття. Соціалісти, як Чернишевський, вважали, що всі відмінності у долі різних націй мали місце через ланцюга історичних подій, а не расових природних відмінностей.

Культурна і соціальна антропологія

Ще одна дисципліна (культурна або соціальна антропологія) у першу чергу вивчає звичаї та традиції різних народів. У Росії величезний внесок у цю науку вніс Микола Миклухо-Маклай, який досліджував різні східні країни. Йому вдалося дістатися навіть до далеких народів Океанії в той час, коли ще ніхто всерйоз не цікавився їхнім побутом. Його нариси стали стовпами для дослідників різного профілю.

Тим не менш культурна (соціальна) антропологія виникла дещо пізніше Миклухо-Маклая. На початку XX століття ця наука зародилася завдяки книгам Лео Фробениуса, Рута Бенедикта, Франца Боаса, Марселя Мосса і т. д. Якщо у США популярний термін «культурна антропологія», у Великобританії – «соціальна антропологія». Що таке культурна антропологія? Вона заснована на біологічних знань про людину і в той же час досліджує ідеї і цінності, прийняті в різних культурах.

Схожість з етнологією

Культурна антропологія є суміжною наукою з етнологією, яка дещо ширше у поставлених перед собою питаннях. У різних країнах ця схожість приймається або відкидається по-своєму. Цікаво, що в Росії завдяки радянському спадщини збереглася традиція називати цю науку етнографією. У той же час в англомовній науці практично не використовується термін «етнологія», а, навпаки, популярна «культурна антропологія». Що таке вивчення людини для західних дослідників? Завдяки глобалізації та відкритості світу сьогодні сучасні вчені об’єднують у своїх працях різні знання, сформовані в несхожих культурах, що допомагає по-новому поглянути на людську природу.

 
 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here