Якість освіти. Система оцінки якості освіти

0
646

Московський регістр якості освіти являє собою спеціалізовану інформаційно-аналітичну базу. Вона призначена для забезпечення ефективного контролю стану навчального процесу на всіх рівнях. Розглянемо докладно, як здійснюється моніторинг якості освіти, які заходи в нього входять, яку інформацію отримують учасники і як її використовують.

Основні цілі

Система оцінки якості освіти функціонує на основі принципів:

 1. Доступності.
 2. Структурованості.
 3. Прозорості.
 4. Гнучкості.
 5. Об’єктивності.
 6. Модульності.

Цілями створення інформаційно-аналітичної бази виступають:

 1. Підвищення доступності та відкритості відомостей про освіту для сім’ї.
 2. Здійснення об’єктивного аналізу результатів навчання.
 3. Підвищення якості освіти.
 4. Забезпечення участі батьків та учнів у контролі педагогічного процесу.
 5. Підвищення прозорості управління якістю освіти на всіх рівнях, починаючи з конкретного закладу і закінчуючи міською системою в цілому.

Користувачі

Московський регістр якості освіти працює у режимі онлайн. База функціонує на порталі www. new.mcko.ru. Користувачами виступають:

 1. Батьки дітей, які виховуються в ДНЗ.
 2. Педагоги середніх освітніх установ.
 3. Школярі та їх батьки.
 4. Педагоги, які працюють в ДНЗ.
 5. Представники адміністрацій дитячих садків і шкіл.
 6. Професійні експерти.
 7. Департамент освіти.
 8. Окружні управління.
 9. Столичний центр якості освіти.

Структура

Московська якість освіти доступно на базі хмарних технологій. Можливість працювати з даними має необмежену кількість користувачів. Для кожного з них формується особистий кабінет. Моніторинг якості освіти здійснюється за рахунок:

 1. Доступу до порталу з будь-якої країни світу.
 2. Відповідності проекту стандарту якості освітнього процесу.
 3. Роботи на будь-якому З.
 4. Обробці та доступності відомостей в режимі 24/7.
 5. Безперервності розвитку у відповідності з усіма змінами, що відбуваються в педагогічній сфері, потребами користувачів, а також з урахуванням запитів батьків.

Регістр якості освіти включає в себе:

 1. Бази даних.
 2. Сервіси.
 3. Інструменти.

Система оцінки якості освіти дозволяє регулювати обсяг і зміст вхідних даних, використовуючи налаштування особистих кабінетів користувачів в межах їх повноважень і прав. Персональні сторінки батьків забезпечуються наборами інструментів і сервісів. За своєю структурою і змістом інформації вони відрізняються від особистих кабінетів інших категорій користувачів.

Отримання доступу

Для бажаючих контролювати якість освіти в школі або ДОУ генерується індивідуальний логін і пароль. Ці відомості батьки отримують в тому закладі, який відвідує їх дитина. Будь-кому надається логін і пароль при зверненні до вихователя або класному керівнику. За статистикою, на даний час понад 185 тисяч батьків зареєстровані в базі і мають свої кабінети.

Переваги

Батьки, зареєстровані у базі, можуть аналізувати і контролювати якість освіти за різними напрямами. Зокрема, вони отримують доступ до результатів:

 • Зовнішнього показника по кожному навчальному закладу міста.
 • Діяльності школи. Батьки, в числі іншого, отримують доступ до інформації про переможців конкурсів, олімпіад, змагань.
 • Зовнішнього показника якості освіти конкретно по своїй дитині.
 • Внутрішнього самоаналізу навчальних закладів.
 • Індивідуального освоєння своєю дитиною базової програми ДНЗ з урахуванням її варіативності.
 • Вивчення основних загальноосвітніх дисциплін у початковій школі.
 • Індивідуальних досягнень дитини у сфері виховання, навчання, розвитку.
 • Контрольно-наглядових заходів за освітнім установі, виконаних Департаментом.

Крім цього, система якості освіти надає методичні та аналітичні матеріали. Вивчення останніх дає змогу брати участь у вирішенні управлінських задач на рівні навчального закладу. Завдяки наявності наборів сервісів та інструментів батьки не тільки можуть проаналізувати якість освіти, але і провести самостійну роботу з змістом навчального процесу. На порталі створені умови для самоаналізу, участі в значущих заходах, спілкування з іншими користувачами.

Відмінні риси

Столичний регістр якості освіти являє собою єдину міську інформаційну базу. Вона ґрунтується не тільки на результатах статистики та надання відомостей. Портал сформований у відповідності з експертними, об’єктивними оцінками. Він дозволяє користувачеві працювати зі змістом навчального процесу, аналізувати, визначати, на якому рівні знаходиться якість освіти. Також важливо й те, що батьки можуть керувати станом навчального процесу у відповідності з отриманими результатами. У системі використовуються числові показники, понятійний апарат, аналітичні дані.

Внутрішній аналіз

Він здійснюється освітнім установою протягом всього навчального року самостійно. Це необхідно для забезпечення контролю педагогічного процесу і наявності можливості приймати управлінські рішення у відповідності з отриманими результатами. У шкільній практиці це виражається в проведенні тестувань, різноманітних перевірочних і контрольних робіт, зрізів знань, в тому числі і дистанційно. В ДНЗ реалізація зазначених завдань здійснюється за допомогою тривалого спостереження за розвитком вихованця. В ході моніторингу регістру фіксує всі показники та досягнення дитини. Ці результати обробляються в автоматичному режимі. Система вибудовує динаміку, вказує на стабільні успіхи, виявляє і показує проблемні сфери. У результаті батьки отримують повну інформацію про розвиток їх дитини.

Зовнішній контроль

Він виконується Департаментом освіти як планово, так і за заявками керівників шкіл. Такий контроль необхідний для об’єктивізації показників дітей відповідно до вимог педагогічних стандартів. Регістр забезпечує багатофакторний автоматичний аналіз даних. Цю інформацію згодом використовують батьки, держслужбовці, колективи педагогів, управлінців. За допомогою цього зовнішнього і внутрішнього аналізу здійснюється комплексний контроль, що дозволяє своєчасно і об’єктивно визначити рівень, на якому знаходиться якість освіти.

Незалежність аналізу

Об’єктивність зовнішньої оцінки забезпечується за рахунок:

 • Використання на всіх діючих рівнях єдиних матеріалів для перевірки, сформованих відповідно до базою стандартизованих завдань. Останні проходять змістовну і тестологическую експертизи.
 • Порівняння зовнішнього та внутрішнього контролю.
 • Використання стандартизованої єдиної технології проведення перевірок знань, комп’ютерної обробки результатів з застосуванням прийомів математичної статистики.

Передбачені заходи

Необхідно зазначити, що столиця — не єдине місто, в якому здійснюється таке оцінювання якості освіти. Стандарти розроблені для всіх регіонів країни. Так, успішно введений у 2014/2015 навчальному році регістр якості освіти Тульської області. Серед заходів, включених у зовнішній контроль, варто відзначити:

 1. Державну атестацію з використанням механізмів незалежного аналізу, ЄДІ.
 2. Контроль відповідності підготовки випускників і студентів вимогам освітніх стандартів (ФГОС, ФКГОС).
 3. Експертизу результатів освоєння загальної навчальної програми в рамках акредитації установ.
 4. Діагностики та моніторинги досягнень дітей.

В рамках програми також передбачається:

 • Визначення готовності учнів продовжувати здобуття освіти на наступних етапах.
 • Оцінка знань дітей з предметів.
 • Супровід впровадження ФГОС в основний і початковій школах.
 • Міжпредметна і метапредметная діагностика досягнень учнів.
 • Організаційне і методичне супроводження міжнародних досліджень.

Рівні користування

Робота системи грунтується на трьох елементах:

 1. Інформаційне поле. На цьому рівні навчальний заклад не додає ніяких відомостей в базу, а використовує тільки ті дані, які в неї вніс Департамент освіти.
 2. Статистичне полі. На цьому рівні навчальний заклад може отримати звіти при введенні внутрішньої оцінки.
 3. Управлінське поле. Якщо установа використовує інструменти внутрішнього та зовнішнього аналізу, система видає докладні матеріали, за якими визначається якість освіти в ДНЗ або навчальному закладі.

Управлінське поле

На цьому рівні можна побачити не тільки стабільні досягнення, проблемні зони, виявити фактори, що вплинули на здобуття дитиною тих чи інших результатів, але і сформувати подальший напрямок розвитку або розробити програму оперативної допомоги студенту/навчальному закладу. Неможливо вручну або якими-небудь іншими традиційними методами неможливо прорахувати і проаналізувати показники, досягнуті всіма дітьми класу або навчальної групи за існуючими тем, елементів програми, умінь, які закладаються в педагогічний стандарт. Регістр якості дасть оцінку за кілька секунд в автоматичному режимі. Це, в свою чергу, дозволяє викладачу вносити оперативні корективи в свою роботу, виключати натаскування, яке часто малоефективно. Вчитель, грунтуючись на отриманих результатах, розробляє особистісно-орієнтований підхід до навчання. Батьки, в свою чергу, отримують чітке розуміння ситуації. Для них формуються умови для компетентного участі в контролі та управлінні процесом навчання, створення індивідуального плану та напрямки розвитку для дитини. Тільки при наявності відомостей про зони стабільного успіху і проблемних місцях, працюючи над усуненням складнощів і вдосконаленням навичок, можна істотно підвищити якість особистих результатів. При простому підрахунку оцінок не можна об’єктивно проаналізувати ситуацію і здійснити адекватне управління процесом.

Нововведення

З 2012/2013 навчального року батьки користуються унікальним для Москви і всієї країни сервісом онлайн-інформування про результати участі дитини в незалежної зовнішньої діагностики. При цьому дорослі зможуть побачити не тільки самі показники, але і спрямованість заходів. Крім цього, батьки отримали доступ до карті освоєних або неосвоєних контрольованих елементів освіти. Їм також надаються рекомендації і всі роз’яснення стосовно зовнішньої діагностики якості педагогічного процесу. Якщо зазначені показники відсутні в особистому кабінеті, це означає, що навчальний заклад не бере участь у зовнішній діагностиці.

Особливості персональних сторінок користувачів

Інструменти, присутні в кабінетах батьків, спрямовані на встановлення взаємодії школи та сім’ї. Сьогодні, незважаючи на досить високу розвиненість мобільних технологій, не завжди комунікація між освітнім установою і батьками можна вважати продуктивною, зручною та доступною. Основною причиною такої ситуації виступає зайнятість дорослих. У батьків часто ненормований день, часті наради, відрядження, переговори та інші службові моменти. Інформаційна база дозволяє школі та сім’ї взаємодіяти в реальному часі, не порушуючи розпорядку відпочинку або роботи дорослих. У особистому кабінеті присутня сервіс, який дозволяє батькам побачити і розпланувати їх участь у тих чи інших заходах, пов’язаних з навчальним процесом або позакласною діяльністю.

Електронне портфоліо

Воно дозволяє врахувати індивідуальні потреби в сфері освіти для кожного учня. При цьому кожен батько може брати участь у створенні портфоліо своєї дитини. Дорослі, таким чином, не тільки бачать, але і можуть заповнювати. Така участь сім’ї дозволяє підвищити конкурентоспроможність дитини. Електронне портфоліо показує:

 1. Всі здібності дитини.
 2. Динаміку його розвитку.
 3. Конкретні успіхи.

Цей інструмент дозволяє відкоригувати навчальний процес, своєчасно надати адресну підтримку тим, хто навчається. Батьки, в свою чергу, відстежують результати, визначають якість освіти. Важливо те, що спектр досягнень дитини може бути надзвичайно широкий. Зібрати всі досягнення учня на паперових носіях іноді просто неможливо.

Регістр якості освіти Тульської області

В базі даних передбачена можливість здійснювати управління багатопрофільними закладами освіти, які мають по кілька будівель, великий дитячий та педагогічний склад, різноманітні ресурси. Портал www. tula.mcko.ru забезпечує:

 1. Внутрішній самостійний аудит навчального закладу.
 2. Вивантаження результатів, аналітичних моделей і збереження параметрів.
 3. Фіксацію змісту та ходу навчального процесу.
 4. Облік педагогічної діяльності.
 5. Фіксацію професійних досягнень вчителів.
 6. Облік особистих досягнень дітей при освоєнні ними загальноосвітніх програм на всіх рівнях.
 7. Складання багатомодульним, аналітичної і статистичної звітності для різних користувачів.
 8. Взаємодія між суб’єктами.

У системі, крім іншого, присутні електронні щоденники педагогів і учнів.

Прозорість і зрозумілість аналізу

Результати, які дає оцінка якості освіти, представлені у вигляді:

 1. Форм з показниками перевірочних робіт. В них присутні відомості по кожному дитини і всього класу в цілому.
 2. Деталізованої карти освоєння учнями перевіряються компонентів змісту освіти, метапредметных і предметних умінь.
 3. Динаміки навчальних досягнень та індивідуального розвитку дітей.
 4. Аналітичних матеріалів, сформованих у відповідності з результатами діагностики освітнього закладу. Вони дозволяють зіставити дані конкретної установи з середніми показниками по місту або округу.
 5. Рекомендацій по вдосконаленню, згідно факторної аналізу отриманої інформації за освітнього процесу.

Висновок

Враховуючи дані, наведені вище, стає безсумнівною важливість введення регістра в регіонах країни. Інформаційно-аналітична база дозволяє всім зацікавленим користувачам побачити результати роботи педагогічного колективу навчального закладу. При цьому формується об’ємна цілісна картина, яка знаходиться в прямій залежності від досягнень кожної дитини окремо. Регістр дозволяє врахувати всіх вихованців і учнів. Інформаційно-аналітична база сформована на основі наступності та обліку особистої динаміки, адресності використовуваних підходів. Наприклад, електронне портфоліо складається з трьох років. Поповнювати його можна аж до 18-річного віку.

 
 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here