Переклад будівельно-монтажних організацій на нову систему планування і економічного стимулювання

Поліпшення використання основних виробничих фондів сприяє переклад будівельно-монтажних організацій на нову систему планування і економічного стимулювання, а також введена плата за користування фондами.

Оборотні кошти будівельно-монтажної організації

Сукупність оборотних фондів і фондів обігу називається обіговими засобами.

Фонди обігу поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих належать: грошові кошти (розрахункові та поточні рахунки, каса, інші грошові кошти); кошти в розрахунках із замовниками за виконані, але ще неоплачені роботи (термінова заборгованість).

До ненормованих відносяться: кошти в розрахунках за відвантажені товари і надані послуги (послуги ремонтних майстерень, постачання електроенергією, водою тощо); прострочена заборгованість замовників за виконані роботи; інша дебіторська заборгованість.

Співвідношення між окремими частинами оборотних коштів називається ихструктурой.

Структура оборотних коштів будівельної організації

Оборотність оборотних коштів у будівництві характеризують наступні показники: коефіцієнт оборотності, або кількість оборотів, яке здійснює кожен карбованець оборотних коштів за відповідний період (місяць, квартал, рік); тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності обчислюється за формулою

До =П/З

де Ко — коефіцієнт оборотності або показник обсягу будівельно — монтажних робіт на 1 карбованець оборотних коштів;

П — продукція будівництва (обсяг будівельно-монтажних робіт в рублях);

Зі — середній залишок оборотних коштів.

Середня тривалість одного обороту в днях за рік визначається за формулою

СД=З*360 днів/П

Прискорення оборотності оборотних коштів має велике значення, так як будівельні організації можуть виконати великий обсяг робіт без додаткових витрат.

Основні шляхи прискорення оборотності оборотних коштів: скорочення тривалості будівництва; правильне планування та економне витрачання матеріалів; раціональна організація матеріально-технічного постачання; скорочення дальності перевезень; поліпшення розрахунків із замовниками за виконані роботи; скорочення розмірів незавершеного виробництва; режим економії у витрачанні матеріальних і грошових ресурсів; індустріалізація будівельного виробництва.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *