Чим байка відрізняється від вірша?

Літературна творчість багатогранна. У ряді його творів своє місце займають вірш і байка. Вони багато в чому схожі, але мають і індивідуальними ознаками. Отже, чим байка відрізняється від вірша?

Зміст статті

Що таке байка і вірш

Віршем називається невелике (на відміну, наприклад, від поеми) твір, написаний, як правило, у відповідності з законами ритму. Однак розміреність і рима притаманні такого твору не завжди. Наприклад, існує жанр «вірш у прозі», в якому метр і рима не є визначальними критеріями, але присутні такі віршовані особливості, як підвищена емоційність, відображення суб’єктивних вражень, невеликий обсяг.

Байка – своєрідний розповідь, віршовий (рідше прозовий), який носить повчальний характер. Творцем жанру вважається Езоп, який, будучи рабом, не міг прямо висловлювати свої думки і придумав спосіб робити це в алегоричній формі («езопова мова»). З тих далеких часів байка пройшла певний розвиток. Вона перебувала також у стадії притчі або повчального прикладу, перш ніж зарекомендувати себе як самостійної жанр. Генієм байки в російській літературі став В. Крилов.

до змісту ?Різниця між байкою і віршем

Розповімо детальніше про відміну байки від вірша.

Характер

Цей ознака є дуже значущим. Вірш не обмежена за своїм змістом, цілями. Воно може бути визнанням в любові, філософським роздумом, вираженням громадянської позиції і т. д. В одних творах поет описує реальність, в інших відкриває для публіки двері у власний внутрішній світ.

Байка обов’язково повчає. Вона через представлених персонажів висміює людські пороки, оголює певні недоліки і укладає у собі повчання, що стосується моральних істин. Мораль – обов’язковий компонент подібного твору. Байка йде рука об руку з сатирою.

Герої

Дійові особи вірша можуть бути абсолютно будь-якими: історичні особистості, діти, закохані… Нерідко такі і зовсім відсутні, наприклад, у віршах про природу. У глибокої лірики на перше місце виносяться почуття, емоції, переживання.

Особливість байки – найчастіше уособлення тварин. Кожному з них притаманні чіткі риси характеру людини. Так, якщо на «сцену» виводиться вовк, у читача або слухача виникають асоціації з кровожерністю, злістю; свиня – з невіглаством; бабка – з легковажною безтурботністю…

Подібний прийом (уособлення тварин) щадить самолюбство людини. Читач як би не приймає оповідання на свій рахунок, адже мова йде про істот, зовсім відмінних від нього. Проте обов’язково відбувається зіставлення особистих якостей і тих, що описуються в байці. І результатом є ефективний моральний урок.

до змісту ?Зв’язок з реальністю

Ще один важливий момент, який вказує на те, в чому різниця між байкою і віршем. Зміст вірша може бути тісно пов’язане з дійсністю. Але це необов’язково. Вигадка, мрії, фантастичні сюжети зображуються у віршах нарівні з реальністю. Найчастіше вірш не містить опису конкретної ситуації.

Байка з її іносказаннями і своєрідними героями хоч і переносить читача в інший, уявний світ, але має на увазі під собою те, що існує насправді. За поверхневої вигадкою ховаються актуальні етичні проблеми, що стосуються як людини окремо, так і суспільства. Описувана ситуація є типовою, наболілої.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Вірш
Байка

Може мати будь-яку спрямованість
Повчальний Характер

Різноманітність діючих осіб або їх відсутність
Персонажі, як правило, тварини

Герої можуть відповідати реальним людям
Використовується уособлення

Не завжди пов’язане з дійсністю
Відображає справжній стан речей

Може не мати ситуативного сюжету
Описується конкретна ситуація, яка є типовою

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *