Не виконання плану по збільшенню прибутку

У випадках, коли організація в рік переходу на нову систему не тільки не виконав; прийняті нею додаткові зобов’язання по збільшенню прибутку, але і не забезпечила виконання річного плану по прибутку поставленого їй до переходу на нову систему, фонди економічного стимулювання утворюються, виходячи з коштів, передбачених на ці цілі в плані організації до переведення її на нову систему, в розмірі трьох чвертей суми цих коштів при недовиконання плану прибутку до 10% і в розмірі половини — за недовиконання плану прибутку понад 10%.

У даному випадку суми перевищення відрахувань у фонди економічного стимулювання повинні бути старнированы. При наявності збитків у фонді матеріального заохочення враховуються тільки кошти, одержані від замовників для преміювання за введення в дію об’єктів та потужностей, а також премії, що виплачуються робітникам по фонду заробітної плати. При цьому фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва не утворюється; фонд розвитку виробництва утворюється тільки за рахунок амортизаційних відрахувань і виручки від реалізації вибулого та зайвого майна.

Керівникам організації надається право за узгодженням з комітетом профспілки перерозподілити кошти між фондом матеріального заохочення (в частині, яка утворюється за рахунок відрахувань від прибутку) та фондом соціально-культурних заходів і житлового будівництва в межах до 20% кожного фонду. Кошти фондів економічного стимулювання, не використані в поточному році, переходять на наступний рік і вилученню в організації не підлягають.

Розрахунок основних показників, а також утворення і розподіл фондів економічного стимулювання проводиться за уточненою формою згідно з додатком № 2 (протокол Бюро МВК № 236-6 від 3 червня 1971 р.) *.

Будівельно-монтажна організація за погодженням з вищестоящою організацією може визначати частину фонду матеріального заохочення, не підлягає використанню, укрупненим методом, виходячи з сумарного обсягу робіт на об’єктах і етапах як в цілому по організації. Приклад розрахунку наводиться у додатку № 3 («Тимчасові методичні вказівки»).

Фонд матеріального заохочення

У рік переходу на нову систему цей фонд утворюється за рахунок коштів, передбачених в плані (на період з моменту переходу на нову систему) на преміювання керівних, інженерно-технічних працівників і службовців по фонду заробітної плати, преміювання та інші грошові виплати робітникам з фонду будівельно — монтажної організації, а також за рахунок частини відрахувань від прибутку за додатковими зобов’язаннями.

*«Економіка будівництва», 1973, № 1.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *