Біосоціальна істота, творець культури — хто це? Чому людина — біосоціальна істота?

Людина – це біосоціальна істота, творець культури та її творіння. Але ця характеристика підходить особистості, якій людина не є при народженні, але стає внаслідок свого розвитку. І все-таки біосоціальна істота, творець культури – хто це? Як пов’язані ці два поняття?

Біологічне і соціальне в людській сутності

Чому людина – біосоціальна істота? Цей термін походить від злиття двох начал: біологічного і соціального. Перше напряму належить людині, так як він вийшов з природи, еволюціонує й існує згідно з її законами, був і залишається її частиною. Функціонування людського організму подібно з аналогічним процесом в інших живих істот. Він не може відректися від природи: для того щоб вижити як окремий елемент, що він повинен харчуватися та дихати, а для того щоб вижити як вид, – розмножуватися і передавати свої ознаки по спадку. Останнє регулюється основним генетичним законом, якому підпорядковується не тільки людина, але і всі інші тварини.

Біологічне відповідальний за матеріальне, фізичне, розвиток, але духовне – єпархія соціального начала. Без суспільства людина не навчиться розмовляти, висловлювати свої думки і мислити взагалі. Відомо, що за характер майбутньої особистості в більшій мірі відповідає виховання, ніж гени, до того ж для того щоб стати нею, теж треба добряче попрацювати. Хоча соціальний розвиток і важливо життєдіяльності вищих хребетних, тільки людина єдиний вийшов за межі біологічної еволюції, що дозволяє йому називатися homo sapiens, тобто не просто «людина», а «людина розумна».

Проблема антропосоциогенеза

Антропосоциогенез розглядає походження і розвиток людини. В сферу його впливу входить також і діалектика природного і соціального в його житті. Це закладено в самому терміні «антропосоциогенез». Він зводиться до того, що людина – це тварина і не тварина. Його пряме відношення до біологічного і соціального вже було докладно розписано в попередньому пункті.

До даної проблеми двоїстості існує два підходи: суб’єктивний і об’єктивний. У першому випадку людина представлений як його внутрішній світ, у другому – як носій зовнішніх умов існування. Синтезований підхід краще підходить самому принципу діалектики, який свідчить про те, що дві сторони однієї сутності не можуть йти окремо, тільки їх сплетіння означає початок чогось нового і незвіданого раніше.

Синтез для визначення сутності поняття

Вже було розглянуто те, що людина – це біосоціальна істота. Творець культури – це синонім того, хто проявив свою сутність, у якій як раз-таки і з’єднуються ці два начала. Дане явище може відбуватися під впливом різних факторів. У той же час немає об’єктивного уявлення щодо самого поняття сутності. Атеистский і релігійний підхід пов’язують її відповідно з розумом і Богом.

Поняття творчості в культурі

Що називається творчістю? Це процес прийняття нестандартних рішень. Зачатки творчих здібностей є у всіх, так як в тій чи іншій мірі здатні виробляти нові форми діяльності. Але справжнім вважається тільки те, що призводить до створення нового не тільки для людини, його вчинив, але й для суспільства в цілому. Проблема культури творчості зводиться до того, що воно зароджується у внутрішньому світі, під впливом зовнішнього і повертається до неї ж, але в іншому світлі. І ця небачена раніше форма може бути прийнята оточуючими, якщо відповідає естетиці сприйняття, або ж ні.

Діалектика творчості

І творчість двояко. Це не тільки створення нового, але і готовність до нього. Зовнішні і внутрішні фактори впливають на творчість культури. Для творення потрібно їх відповідність між собою. Людина – творець культури тільки тоді, коли її внутрішнє сприйняття і самовираження адекватно поєднуються з простором, в якому він живе. Таким чином, діалектика стає сполучною ланкою з його творами. Ось чому на запитання «Біосоціальна істота, творець культури – хто це?» дається відповідь. Це людина.

Особистістю не народжуються, а стають

Індивід, індивідуальність, особистість – все це різні щаблі духовного розвитку. Людина – творець культури тільки тоді, коли він являє собою соціальне істота, здатна створювати щось нове і корисне для суспільства. Особистість всебічно і гармонійно розвинена, вона проявляється в діях, за які готова взяти відповідальність, і рішеннях, які готова прийняти самостійно. Одна з її характеристик – вчинок. Слід врахувати, що це не просто здійснення чого-небудь, це результат вільного вибору.

Свобода вибору

Суть свободи вибору полягає в тому, що внутрішні установки, переконання та моральні принципи особистості регулюють її дії. Ці принципи досить стійки на повірку – вони незмінні під впливом низинних факторів. У той же час відомо, що вміння змінити своє раніше помилкова думка – властивість мудрих. Але і це відбувається завдяки свободі вибору, адже потрібно прийняти вірну точку зору і відректися від невірного. На це здатен не кожен.

Парадокс свободи вибору полягає в тому, що її наявність передбачає накладання на себе обмеження у вигляді зобов’язань і відповідальності. Ще Ніцше говорив, що «духовно обдаровані», значить, справжні особистості, «знаходять своє щастя там, де інші знайшли б свою погибель», вони – аскети, які знають справжню значимість самопримусу. В кінцевому підсумку пізнати свої бажання можна тільки через розуміння своїх потреб.

Особистість і культура

Людина – творець культури і тому є її рушійною силою, а також основною метою її становлення. У той же час завдяки відтворенню культури людина розвивається і прогресує. Це нескінченний і дивовижний процес: для того щоб творити, людина має бути достатньо духовно розвинений, і твір дозволяє йому розвиватися ще інтенсивніше і краще. Аналогічне спостерігається і при розгляді самої взаємозв’язку культури та особистості: одне не тільки створює друге, але і є її частиною.

Культура не може бути одиничною – це цілий спектр всіх творінь, і незалежно від того, створив окремий її елемент одна людина або колектив, вона – це завжди продукт спільної роботи товариства. І в цьому теж заслуга биосоциальности: соціум, особистість і культура – безперервно взаємопов’язані гвинтики однієї системи, завдяки якій homo sapiens як вид продовжує існувати і розвиватися в духовному плані.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *