Розрахунок балансового прибутку

Прибуток від здачі будівельно — монтажних робіт:

 • по незавершеному виробництву на початок планованого року 300* 10,1/100=30,3 тис. руб.;
 • за обсягом робіт, що підлягають виконанню власними силами у планованому році, 6248,0* 10,6/100= 662,3 тис. руб.;
 • по незавершеному виробництву на кінець планованого року (прибуток, що підлягає виключенню) 200* 10,6 /100= 21,2 тис руб.;
 • разом прибуток від здачі робіт 30,3 + 662,3 — 21,2 — 671,4 тис. руб.

Премії ІТП і службовців з фонду заробітної плати 18,6 тис. руб. Відсотки за банківський кредит 8,0 тис. руб. Інша прибуток (за надані послуги та ін) 4,0 тис. руб. Додаткове зобов’язання за освітою прибутку (див. окремий розрахунок) 30,5 тис. руб. Всього 732,5 тис. руб.

Розподіл балансового прибутку

Виключаються першочергові обов’язкові платежі:

 • плата за основні виробничі фонди і нормовані оборотні кошти в розмірі 6% (див. окремий розрахунок) -192,0 тис. руб;
 • відсотки за банківський кредит (за дослідно-статистичними даними останніх років роботи даної організації) 8,0 тис. руб.
 • Разом 200,0 тис. руб.

Схема розподілу балансового прибутку

Розрахункова прибуток (балансова за вирахуванням першочергових обов’язкових платежів у бюджет)

732,5 — 200,0 = 532,5 тис. руб.

З розрахункового прибутку утворюються фонди економічного стимулювання (див. окремий розрахунок утворення трьох фондів) 172,3 тис. руб.

Після утворення трьох фондів частина розрахункової прибутку направляється на цілі, передбачені фінансовим планом (фінансування централізованих капітальних вкладень, поповнення власних оборотних коштів та ін) 303,0 тис. руб.

Вільний залишок розрахункового прибутку спрямовується до бюджету 532,5 — (172,3 + 303) = 57,2 тис. руб.

Залишилася сума розрахункового прибутку використовується на:

 • фінансування централізованих капітальних вкладень і погашення кредиту, наданого на централізовані капітальні вкладення; фінансування приросту власних обігових коштів;
 • підготовку і підвищення кваліфікації кадрів;
 • відшкодування збитків від експлуатації житлово-комунального господарства (ЖКГ);
 • витрати по господарському утриманню культурно-освітніх закладів, піонерських таборів;
 • внески вищестоящим організаціям у порядку перерозподілу прибутку в межах сум, передбачених у фінансовому плані, та ін.

Різниця між загальною сумою розрахункового прибутку та перерахованими платежами і відрахуваннями направляється в бюджет у вигляді внеску вільного залишку прибутку.

Будівельно-монтажної організації надано право за рахунок вільного залишку понадпланової прибутку при недостатності коштів фонду розвитку виробництва погашати позики на впровадження нової техніки та інші заходи з технічного вдосконалення виробництва, отримані організацією до перекладу на нову систему господарювання, а також використовувати частину вільного залишку на виплату премії за підсумками Всесоюзного і республіканського соціалістичного змагання.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *