Утворення і використання прибутку і фондів економічного стимулювання

Балансова та розрахункова прибуток

Прибуток являє собою результат виробничої діяльності будівельної організації.

Вона є різницею між кошторисною вартістю виконаних і зданих замовнику робіт по закінчених об’єктів і етапів робіт і витратами на їх виробництво і складається з:

  • планових нагромаджень у розмірі 5,66% обсягу виконаних робіт власними силами за весь період будівництва по закінчених об’єктів і етапів у планованому (поточному) році;
  • досягнутого зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, виконаних з початку будівництва по об’єктах та етапам, що здаються замовникам у поточному році;
  • прибутку інших господарств, що знаходяться на балансі організації (підсобні виробництва, послуги тощо).

Балансова прибуток

Балансова прибуток визначається різницею між сумою прибутку і сумою збитків і утворюється від:

  • суми прибутку, отриманого в результаті діяльності всіх господарств, що перебувають на балансі підрядної організації;
  • здавання замовникам (генпідрядникам) обсягів будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами по об’єктах або етапами робіт (комплексу або їх частин), заканчиваемым в поточному році;
  • реалізації на сторону продукції або надання послуг господарствами, що перебувають на балансі будівельно-монтажної організації;
  • планованих позареалізаційних доходів і витрат, крім збитків від експлуатації житлово-комунального господарства і витрат на господарське утримання культурно-освітніх установ і піонерських таборів які покриваються у порядку розподілу прибутку.

Суму премій в рік переходу будівельно-монтажної організації на нову систему планування

У рік переходу будівельно-монтажної організації на нову систему планування і економічного стимулювання балансова прибуток повинна бути збільшена на суму премій, що виплачуються раніше інженерно-технічним працівникам і службовцям за рахунок собівартості. Затверджений у плані загальний фонд заробітної плати зменшується на враховану в плані суму премій керівним, інженерно-технічним працівникам і службовцям. За новою системою ці премії виплачуються за рахунок фонду матеріального заохочення. Одночасно балансова прибуток збільшується на суму відсотків, сплачуваних за банківський кредит (якщо до перекладу на нову систему ці відсотки відносились на собівартість будівельно-монтажних робіт).


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *