План підготовки будівельно-монтажних організацій до перекладу на нову систему планування

План підготовки будівельно-монтажних організацій до перекладу на нову систему планування і економічного стимулювання повинен містити комплекс обґрунтованих і взаємопов’язаних заходів економічного, організаційно-технічного і виховного характеру.

За змістом вся підготовча робота характеризується чотирма етапами:

 • організаційний;
 • виявлення резервів виробництва;
 • розробка та виконання заходів щодо подальшого вдосконалення виробництва;
 • розрахунковий і оформлювальний.
 • Організаційна робота починається з утворення комісії, яка затверджується наказом по організації. Комісія повинна скласти план роботи, систематично контролювати його виконання, а також здійснювати загальне керівництво роботою з підготовки до переходу на нову систему господарювання. Далі розробляється календарний план підготовки з визначенням термінів і виконавців.

  Передбачається обмін досвідом з аналогічними будівельно-монтажними організаціями по підготовці до перекладу і роботи в нових умовах; організація цільової економічної навчання кадрів за групами керівних і інженерно-технічних працівників апарату управління, лінійних інженерно-технічних працівників, робітників і бригадирів; проведення масово-роз’яснювальної роботи в колективі, загальних зборів, конференцій. Важливим етапом підготовчої роботи є аналіз виробничо-економічної діяльності організації, який дозволяє виявити резерви виробництва по забезпеченню прискорення введення об’єктів в експлуатацію, поліпшення якості робіт, підвищення рентабельності і продуктивності праці.

  При розробці заходів по подальшому вдосконаленню виробництва і використання виявлених резервів необхідно приділяти особливу увагу строкам і конкретним виконавцям, а також визначення економічної ефективності кожного заходу. На цьому етапі здійснюється розробка положень про взаємини тресту з підвідомчими організаціями, преміювання працівників у нових умовах, внутрипостроечном господарському розрахунку, раді начальників з урахуванням специфіки кожної організації.

  Завершується підготовча робота виробництвом необхідних розрахунків але утворенню та використанню фондів економічного стимулювання, складанням пояснювальної записки і поданням розрахункових матеріалів вищестоящої організації.

  Всю підготовчу роботу слід здійснювати по мережевому графіку, рекомендованому НДІБВ Держбуду УРСР. Перед початком підготовки рекомендується детально ознайомитися з «Методичними рекомендаціями по підготовці будівельно-монтажних організацій до перекладу на нову систему планування і економічного стимулювання», розробленими у 1969 р. НДІБВ Держбуду УРСР і ЦНИЛОЗС в 1970 р. Крім того, слід врахувати всі доповнення і зміни, внесені в «Тимчасові методичні вказівки з перекладу будівельно-монтажних організацій на нову систему планування і економічного стимулювання будівельного виробництва»*.

  *Зміни та доповнення опубліковані в журналі «Економіка будівництва», 1971, № 8-10; 1972, № 6, 8 і 11; 1973, № 1; 1974, № 1, а також у «Збірнику офіційних матеріалів з господарської реформи в будівництві». М., Стройиздат, 1972 і 1973.


  «Довідник будівельника», М. С. Екельчик

  Related posts

   
   

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *