Скорочення кількості планових показників, що затверджуються вищестоящими організаціями

До них відносяться:

 • введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва у відповідності з проектною документацією та титульними списками,
 • обсяги будівельно-монтажних робіт по об’єктах або етапами робіт, заканчиваемым в планованому році і підлягають здачі замовнику гю їх кошторисної вартості;
 • темп зростання продуктивності праці у відповідності з п’ятирічним планом, складеним за роками;
 • загальний фонд заробітної плати (річний);
 • прибуток, платежі до бюджету та асигнування з бюджету;
 • план власного капітального будівництва, введення в дію потужностей і основних фондів, загальний об’єм робіт по централізованих капітальних вкладень, у тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт;
 • завдання по впровадженню нової техніки, пов’язані з розвитком і вдосконаленням будівельного виробництва;
 • план матеріально-технічного постачання, що передбачає обсяг поставок матеріалів, машин, механізмів та інших матеріально-технічних ресурсів;
 • розрахунковий показник — загальний і виконується власними силами обсяг підрядних робіт, з розподілом загального обсягу по замовниках. Цей показник затверджується для визначення потреби в матеріальних ресурсах, фонду заробітної плати і оборотних коштів будівельно-монтажної організації. Всі інші показники розробляються і затверджуються безпосередньо в БМУ (СУ), ПМК.
 • Основні розрахункові показники:

  • загальна чисельність працівників за категоріями і господарствам на рік з рас-розподілом по кварталах;
  • поквартальний розподіл фонду заробітної плати за категоріями та хо-зяйствам;
  • середня вироблення одного працівника;
  • середня заробітна плата працівника;
  • зниження собівартості робіт у відсотках та грошовому виразі;
  • випуск продукції підсобними виробництвами і її собівартість;
  • обсяг механізованих робіт.

  Матеріальна зацікавленість колективу і окремих працівників у виконанні кількісних і якісних планових завдань є найважливішою умовою роботи за новою системою планування і економічного стимулювання будівельного виробництва.

  Виконання його забезпечується створенням в будівельно-монтажних організаціях наступних трьох фондів економічного стимулювання замість фонду підприємства (організації):

 • фонду матеріального заохочення;
 • фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва;
 • фонду розвитку виробництва.
 • Поряд з цим зберігаються і раніше діяли системи преміювання, за винятком премії керівним інженерно-технічним працівникам і службовцям за виконання квартальних планів.

  «Довідник будівельника», М. С. Екельчик

  Related posts

   
   

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *