Розширення кількості і номенклатури експлуатованих засобів малої механізації

Розширення кількості і номенклатури експлуатованих засобів малої механізації збільшує обсяг робіт дільниці малої механізації, створює економічну зацікавленість ділянки. Дільниця малої механізації повинен бути на господарському розрахунку.

Робота ділянки здійснюється за розробленими спільно з будівельними організаціями планами-графіками забезпечення засобами малої механізації та заходами по механізації будівельного виробництва.

Розрахунки між будівельно-монтажними організаціями і ділянкою малої механізації здійснюються у відповідності з «Основними положеннями про завданнях і функціях трестів (управлінь) механізації в будівництві», затверджених Держбудом СРСР 1 серпня 1972 р.

Розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи проводяться за комплекс механізованих робіт на об’єкті, щодо кошторисної вартості або вартості загальної кількості машино-годин (машино-змін), передбаченого нормативами. Розрахунки (проміжні платежі) можуть провадитися також за фактично відпрацьований кількість машино-годин.

Вартість машино-години (машино-зміни) механізованого комплексу визначається за кошторисними цінами або за планово-розрахунковими цінами, складеним на основі цін, що враховані в кошторисній вартості та затверджених вищестоящою організацією. Порядок і методика розрахунку таких цін розроблені Науково-дослідним інститутом економіки будівництва (НІІЕС).

При виконанні інших підрядних робіт, тобто робіт, виконуваних поза будівельного майданчика (в підсобних виробництвах, кар’єрах і ін), оплата за роботу засобів малої механізації проводиться за фактично виконані об’єми робіт або відпрацьований кількість машино-годин за планово-розрахунковими цінами. Розрахунки за роботу орендованих засобів малої механізації, за користування пересувними інструментальними коморами виробляються але калькуляції та планово-розрахунковими цінами.

Розрахунки за експлуатацію засобів малої механізації по кошторисної вартості нормативного часу знижують витрати на їх експлуатацію, створюють взаємну зацікавленість дільниці малої механізації та будівельної організації в кращому використанні машин, в скороченні термінів перебування їх на об’єктах, що в кінцевому підсумку сприяє здійсненню якнайшвидшого введення в дію об’єктів, що будуються.

Взаємовідносини дільниці малої механізації і будівельно-монтажної організації регламентуються договором, в якому передбачається відповідальність сторін за порушення термінів подання засобів механізації, простий їх поломку і т. д.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *