Основні етапи розвитку технічних засобів та інформаційних ресурсів

У процесі розвитку сучасного людства постійно виникають найрізноманітніші зміни в інформаційній сфері, причому деякі можна назвати справжньою революцією. При цьому багато людей навіть не знають основні етапи розвитку технічних засобів та інформаційних ресурсів.

Якими були ці революції?

Першою революцією можна назвати появу писемності, так як вона дозволила людям накопичувати і надалі поширювати отримані знання. Етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів, що беруть свій початок саме в писемності, так як без неї неможливо було б досягти нічого, що відомо нам на сьогоднішній день.

Друга революція відбулася вже в середині XVI століття і являє собою книгодрукування. У людей з’явилася потреба в тому, щоб мати можливість надання масово доступних знань, а не просто зберігати їх тим чи іншим чином. Грамотність ставала все більш і більш широким явищем, яке почало охоплювати широкі маси людей. Також відбулося істотне прискорення зростання технологічного і наукового прогресу, що в кінцевому підсумку призвело також до промислового прориву, також вклав чималий внесок в етапи розвитку технічних засобів та інформаційних ресурсів. Книги повністю переступили національні кордони, що в кінцевому підсумку призвело до старту формування загальнолюдської цивілізації.

Третя революція – це значний прогрес спеціалізованих засобів зв’язку. Такі етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів, як виникнення телефону, радіо і телеграфу, дозволили максимально швидко передавати ту чи іншу інформацію на будь-які відстані, внаслідок чого стали використовуватися практично повсюдно.

Четверта революція – це поява персональних комп’ютерів та мікропроцесорів. З плином часу сформувалися повноцінні комп’ютерні телекомунікації, які досить сильно вплинули на системи пошуку і зберігання інформації. Основні етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів спричинили значні зміни в розвитку сучасного суспільства, внаслідок чого воно почало називатися «інформаційним».

Що таке інформаційне суспільство?

Воно являє собою таке суспільство, в якому переважна більшість зайнятих людей по своїй роботі пов’язано зі зберіганням, виробництвом, переробкою і подальшою реалізацією різноманітної інформації, включаючи знання як найвищу її форму. Інформація на сьогоднішній день являє собою предмет загального споживання, і сучасне суспільство забезпечує кожному суб’єкту повноцінний доступ до будь-яких джерел даних. З плином часу починають з’являтися все більше і більше нові критерії оцінки рівня розвитку суспільства, такі як кількість підключень до Інтернету, комп’ютерів, стаціонарних і мобільних телефонів, а також безліч інших.

Чим воно відрізняється?

Варто відзначити декілька основних відмінностей, які отримало інформаційне суспільство після того, як пройшли основні етапи розвитку технічних засобів та інформаційних ресурсів:

 • значно збільшилася роль знань, а також відповідних технологій в житті;
 • зросла кількість людей, робота яких безпосередньо пов’язана з інформаційними технологіями, комунікаціями, а також виробництвом відповідних послуг і продуктів, а також збільшується їх частка у валовому внутрішньому продукті розвинених країн;
 • збільшується так звана інформатизація суспільства за рахунок того, що більш і більш широко починають використовуватися комп’ютери, телефони, а також електронні і традиційні засоби масової інформації;
 • з’явилося глобальний інформаційний простір, за допомогою якого забезпечується наявність доступу до різних ресурсів, з’явилося ефективну взаємодію, а також повністю задовольняються потреби сучасного суспільства в різних послугах і продуктах;
 • поступово розвивається інформаційна економіка, електронна демократія, а також цифрові ринки, господарюючі та соціальні мережі.

Саме поняття «інформаційне суспільство» було розроблено у 80-х роках. Телекомунікаційна революція бере свій початок з середини 70-х років і поступово зливається з комп’ютерної, яка, по суті, почалася набагато раніше і також проходила в кілька етапів.

Як протікала комп’ютерна революція?

Розвиток технічних засобів і інформаційних ресурсів в області комп’ютерних технологій бере свій початок ще в 30-х роках минулого століття, і цей етап прийнято називати «нульовим циклом». Його початок полягає в розробці перших електронних обчислювальних машин, в яких замість стандартних механічних деталей почали використовуватися спеціалізовані електронні лампи.

Другий етап – це створення перших персональних комп’ютерів, у складі яких використовувалися інтегральні схеми, а також їх подальше серійне виробництво.

Телекомунікаційна революція

Важко сказати, які етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів зробили найбільш значущий вплив, але окреме місце тут приділяється телекомунікаційної революції, яка відбулася після появи супутникових і оптоволоконних технологій.

Симбіоз комп’ютерних і телекомунікаційних технологій сформував на ринку величезна кількість нових послуг і товарів, і сьогодні вони є одним з ключових секторів економіки переважної більшості розвинених країн. Багато вважають за необхідне постійно ввозити різні товари широкого вжитку, а замість них вивозити різні інформаційні продукти, на продажу яких і заробляється національне багатство.

На сьогоднішній день вартість інформаційних технологій на порядок вище порівняно з товарами широкого споживання, завдяки чому розвинені країни і домоглися настільки високого рівня життя. Багато по сьогоднішній день не розуміють, що ступінь політичного лідерства в сучасному світі багато в чому залежить від того, які основні етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів пройшло те чи інша держава і наскільки активно вона використовує спеціалізовані технології.

Що дало об’єднання технологій?

За рахунок того, що телекомунікаційна та комп’ютерна революція злилися між собою, почали формуватися мережі величезних масштабів, включаючи також глобальні. За допомогою таких інформаційних мереж забезпечується набагато більш швидкий пошук, передача та обробка будь-яких потрібних даних.

Під інформаційними ресурсами в даному випадку передбачається інформація, яка фіксується на певному матеріальному носії та в подальшому зберігається в спеціалізованих системах, таких як різні банки, фонди, архіви і бібліотеки. Власником інформаційного ресурсу є одна людина або певна група осіб, підприємство, регіон, місто, країна або навіть цілий світ. Такий ресурс являє собою продукт діяльності найбільш кваліфікованої частини сучасного суспільства.

У чому відмінність?

Між інформаційними та іншими ресурсами є одна вагома відмінність – всі інші ресурси повністю зникають після їх використання, в той час як це є необмеженим і може бути задіяний нескінченну кількість разів або ж у разі необхідності копіюватися без будь-яких обмежень. Більше того, такі ресурси можуть збільшуватися, тому що використання даних рідко коли носить абсолютно пасивний характер і в переважній більшості випадків призводить до появи додаткової інформації.

Якими вони бувають?

Етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів в історії породили два типи таких джерел даних – державні і недержавні. В залежності від категорії доступу самі дані при цьому поділяються на відкриті та з обмеженим доступом. У свою чергу, остання категорія поділяється на інформацію з державною таємницею та просто конфіденційні дані.

Що призвело до розвитку?

Багато по сьогоднішній день не знають про те, які існують етапи розвитку технічних засобів та інформаційних ресурсів. Історія говорить про те, що певні винаходи науки справили надзвичайно великий вплив на її вдосконалення і загальний розвиток цивілізації. Зокрема, це відноситься до розробки колеса, парового двигуна, відкриття електрики, атомної енергії і ще безлічі інших. Процеси значних змін у характері виробництва, до яких привели ті чи інші відкриття в галузі науки, називають науково-технічною революцією.

Етапи

Після того, як у другій половині минулого століття з’явилася комп’ютерна техніка, саме вона стала найбільш важливим чинником такої революції. Таким чином, можна відзначити три основних етапи:

 • Створення першої ЕОМ в 1945 році. Практично протягом 30 років комп’ютери використовувалися вкрай невеликою кількістю людей, і в основному їх можна було зустріти тільки у виробництві та науці.
 • Поява персональних комп’ютерів у 70-х роках. ПК стали дуже широко використовуватися вже не тільки у виробничій і науковій сфері, але і в обслуговуванні, освіті та побуті. Таким чином, з плином часу комп’ютери стали таким предметом повсякденного побуту, як і стандартна побутова техніка зразок телевізорів або магнітофонів.
 • Поява Інтернету – глобальної комп’ютерної мережі. Після появи «всесвітньої павутини» комп’ютер, який вміщується на невеликому письмовому столі, для кожної людини став вікном в неосяжний інформаційний світ. З цим етапом почали з’являтися такі поняття, як «кіберпростір» або «світовий інформаційний простір». Саме після появи Інтернету люди змогли почати замислюватися над тим, що історія цивілізації привела нас до етапу «інформаційно-орієнтованого суспільства».

Багато говорять про те, що є чотири етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів, але це відноситься більшою мірою до формування сучасної обчислювальної техніки.

Як розвивалася обчислювальна техніка?

ЕОМ являє собою основний інструмент комп’ютеризації. Як говорилося вище, є 4 етапи розвитку технічних засобів і інформаційних ресурсів, що належать безпосередньо до обчислювальної техніки:

 • Ручний. Даний етап базувався на використанні пальців рук і ніг. Ведення рахунку за допомогою перекладання різних предметів та групування являє собою попередника рахунку на абаці – найрозвиненішому стародавньому рахунковому приладі. В якості аналога цього кошти можна привести рахунки використовуються деякими людьми по сьогоднішній день.
 • Обчислювальні прилади та пристрої. Такі пристосування з’явилися за рахунок значного розвитку механіки в XVII столітті, внаслідок чого з’явився механічний спосіб обчислень. Таким чином, з’явилася механічна рахункова машина, Паскаль винайшов восьмиразрядную модель рахункової підсумковій машини, в той час як Лейбніц сформував перший так званий арифмометр, за допомогою якого можна було виконувати всі чотири операції в галузі арифметики.
 • Електромеханічний. Даний етап є найменш тривалим, так як тривав він протягом 60 років, починаючи від виникнення першої електромеханічної машини і закінчуючи формуванням перших лічильно-аналітичних комплексів, що містять у своїй структурі сортувальну машину, табуляцію, ручний дриль. Зокрема, останні вироби використовувалися для обробки результатів перепису населення в різних країнах, включаючи Росію.
 • Електронний. Саме він пов’язаний з появою електронної обчислювальної машини під назвою ENIAC у 1945 році. В історії подальшого розвитку ЕОМ прийнято виділяти відразу кілька поколінь, в кожному з яких є свої унікальні характеристики та відмінні ознаки.

Таким чином, кожен окремий етап вніс власний внесок у розвиток сучасних інформаційних технологій і формування такого суспільства, яке відоме нам на сьогоднішній день.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *