Порядок обліку витрат на виробництво робіт бригадою перекладеної на нову форму господарського розрахунку

Положення встановлює порядок обліку витрат на виробництво робіт, виконуваних такий бригадою і зіставлення їх з даними за статтями витрат, передбачених у розрахункової вартості робіт. Кожний об’єкт або етап робіт і кожна бригада повинні мати свій обліковий шифр.

Непродуктивні витрати

Якщо з вини бригади (встановленої керівництвом будівельно-монтажної організації) понесені непродуктивні витрати, то такі відносяться на собівартість робіт, виконаних цією бригадою.

Облік фактичної собівартості робіт

Підставою для обліку фактичної собівартості робіт, виконаних бригадою, є належним чином оформлені первинні документи, підписані бригадиром і виробником робіт.

Економія коштів

Різниця між передбаченої договором розрахунковою вартістю виконаних робіт та фактичною їх собівартістю становить досягнуту бригадою економію, але не на шкоду якості робіт.

Міністерствам і відомствам рекомендовано розробляти конкретні вказівки про порядок обліку фактичної собівартості будівельно-монтажних робіт з урахуванням специфіки та умов робіт.

За невиконання прийнятих за договором зобов’язань несуть відповідальність будівельно-монтажні організації та бригади у відповідності з чинним законодавством.

Переведення комплексної бригади на нову форму господарювання повинна передувати серйозна організаційно-технічна підготовка.

Оплата праці робітників бригади проводиться за відрядно-преміальною системою згідно з Положенням (стор 445).

До договору з бригадою додається акордний наряд на виконання основних і всіх допоміжних робіт, передбачених калькуляцією.

Витрати на влаштування тимчасових нетитульних споруд

Крім розрахункової суми премії в наряді окремим рядком зазначаються витрати на влаштування тимчасових нетитульних споруд, утримання майданчика (включаючи дороги), виконання додаткових заходи з техніки безпеки, господарські роботи, пов’язані зі здачею об’єкта в експлуатацію, обслуговуванням субпідрядних організацій і змістом чергових робітників, а також всі інші роботи, доручені бригаді.

При правильному обліку витрат праці бригади, як правило, виключається видача додаткових нарядів.

Преміювання таких бригад здійснюється за Положенням.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

(Visited 9 times, 1 visits today)

 

Related posts