Складання довгострокових планів робіт бригад

На передових будівництвах країни складаються довготривалі плани робіт бригад (на п’ятирічку, на рік). Планування роботи комплексних бригад на тривалий період часу і оволодіння більшістю її членів суміжними професіями сприяє збереженню сталості складу бригади і значно скорочує плинність кадрів.

У комплексних бригадах слід забезпечувати нормативне співвідношення кількості робітників у всіх ланках бригади, що виконують як основні, так і допоміжні роботи.

При комплектації бригад слід проводити розрахунок кількісного, професійного і кваліфікаційного складу бригади. Він проводиться на основі наступних даних: планової тривалості роботи даної бригади на об’єкті; обсягу робіт поручаемого бригаді, професійно — кваліфікаційної структури робіт; нормативних трудовитрат на одиницю кінцевої продукції; середнього рівня виконання норм бригадою.

Необхідні для розрахунку дані визначаються: тривалість виконання завдання — за графіком виконання робіт; обсяг робіт за проектом або поруч; професійно-кваліфікаційна структура робіт і нормативні трудовитрати — по калькуляції до наряду; середній рівень виконання норм — по звітності за останні 3-4 місяці.

Чисельність бригади визначається за формулою:

Ч = Тр/ДпС*8,2 *100

де Тр — трудомісткість робіт, чол-год.;
Дп — термін виконання роботи (у робочих днях або змінах);
З — середній відсоток виконання норм;
8,2 — середня кількість людино-годин в зміну при п’ятиденному робочому тижні.

 

Приклад. Чисельність бригади, яка повинна виконати виробниче завдання трудомісткістю по калькуляції 5248 чол. годину, термін виконання робіт за графіком -23 робочих дня і при середньому виконання норм даної бригадою за останні 3 місяці — 120%, складе:

5248/23*120*8,2*100=23 чол.

У складі загального нормативного часу 5248 чол. годину. складають: кам’яні—2886; теслярські — 838; бетонні — 525; штукатурні — 315 і транспортні роботи — 684 чол. годину.

Питома вага окремих робіт, відс.:

 • Кам’яні 2886/5248=55.
 • Теслярські 838/5248=16.
 • Бетонні 525/5248=10.
 • Штукатурні 315/5248=6.
 • Транспортні 684/5248=13.

Виходячи з цього раціональний професійний склад бригади такий:

 • Муляри 23*0,55=13.
 • Теслярі 23*0,16=4.
 • Бетонщики 23*0,10=2.
 • Штукатури 23*0,6=1.
 • Транспортні робочі 23*0,13=3.
 • Загальна чисельність бригади 23 людини.

При розрахунку кількісного складу бригади за професіями зазвичай користуються середнім відсотком перевиконання норм за всіма видами планованих робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts