Правила обчислення виробітку

Правила обчислення вироблення наведені в «Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва», затверджену ЦСУ СРСР 31 грудня 1971 р. № 6-8.

При визначенні продуктивності праці працівників окремої будівельно-монтажної організації враховуються лише ті роботи, які виконуються власними силами. При планових розрахунках багато будівельні організації обчислюють поряд з виробленням на одного працюючого також і вироблення на одного робітника.

Вироблення в натуральному вираженні

Вироблення в натуральному вираженні — показник, що визначає фізичний обсяг виконаної продукції за певний час (зміну, місяць, рік) одним працівником. Вона обчислюється шляхом ділення фізичного обміну виконаних робіт на середньооблікова кількість працівників або на кількість людино-днів, витрачених на їх виконання. Застосовується зазвичай для наочного зіставлення вироблення в бригадах (окремих робітників), що виконують однакові роботи в аналогічних виробничих умовах. Найбільш правильно відображається рівень продуктивності праці при зіставленні натуральної вироблення будівельної організації (дільниць, робіт), що виконують однорідні роботи. У цьому випадку натуральна вироблення наводиться у вимірювачі кінцевої продукції (квадратний метр житлової (корисної) площі, погонний метр дороги тощо).

Приклад. Домобудівний комбінат у II кварталі здав в експлуатацію 5 будинків загальною площею 30742 м2, при цьому за весь час будівництва цих будинків витратив за їх табелями 60278 чол.-днів.

Натуральна вироблення в середньому на одного робітника визначається за тією ж формулою:

Нв = 30 742 / 60278 = 0,51 м2.

Натуральна вироблення найбільш об’єктивно характеризує рівень продуктивності праці. Однак вона може бути розрахована і порівнянна тільки в тому випадку, коли організація (дільниця) виконує однорідні роботи або ведеться спеціальний облік відпрацьованого часу за видами робіт. Показники виробітку, виражені в різних натуральних одиницях виміру, не можуть підсумовуватися, тому узагальнюючі показники рівня продуктивності праці за будівельним організаціям (ділянках робіт), що здійснюють різні види будівельно-монтажних робіт, не можуть бути визначені натуральним методом. Цей метод рекомендується для визначення рівня продуктивності праці бригад або окремих робітників.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *