Складання проектів додаткових угод

Для складання проектів додаткових угод до договору субпідряду на другий і наступні роки будівництва генпідрядник зобов’язаний у 25-денний термін з дня затвердження державного плану розвитку народного господарства СРСР на планований рік передати субпідряднику документи, аналогічні перерахованим вище (за винятком виписки з титульного списку будови і технічної документації), що відносяться до обсягів робіт планованого другого (або наступного) року будівництва.

Субпідрядник зобов’язаний в 20-денний строк з дня отримання зазначеної документації розглянути її і надати генпідряднику проект договору субпідряду або додаткової угоди до нього.

Генпідрядник у 10-денний термін зобов’язаний підписати договір субпідряду (додаткова угода) та повернути його субпідряднику. При наявності заперечень генпідрядник зобов’язаний скласти протокол розбіжностей і в той же строк направити його субпідряднику з підписаним договором субпідряду (додаткової угоди).

Субпідрядник зобов’язаний у 10-денний термін з дня отримання від генпідрядника підписаного договору субпідряду з протоколом розбіжностей врегулювати з генпідрядником розбіжності, а при недосягненні згоди в той же термін передати спір по термінах виробництва робіт та обсягами на дозвіл міністерств (відомств), яким підпорядковані субпідрядник і генпідрядник, а з інших питань — у державний арбітраж. Пропозиції генпідрядника вважаються прийнятими, якщо субпідрядник протягом 10 днів не передає залишилися розбіжності на вирішення міністерств (відомств) або арбітражу. Міністерства (відомства) зобов’язані в 15-денний термін з дня отримання протоколу розбіжностей вирішити суперечку і повідомити будівництвах узгоджене рішення.

Забезпечення матеріальними ресурсами спеціальних робіт

Субпідрядник зобов’язаний забезпечити виконуються за договором субпідряду роботи матеріалами, деталями і конструкціями, за винятком тих, забезпечення яких, згідно з чинним законодавством, покладено на генпідрядника або замовника. Порядок і строки передачі генпідрядником матеріалів, деталей і конструкцій або фондів на реалізацію субпідряднику визначаються в особливих умовах до договору субпідряду.

Застосовуються при монтажі або спеціальних роботах матеріали, деталі й конструкції повинні відповідати специфікаціям, зазначеним у проекті, державним стандартам і технічним умовам, мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість і сортність. Матеріали, деталі та конструкції, забраковані в установленому порядку, повинні бути замінені доброякісними поставила їх стороною, у строки, що забезпечують безперебійне виконання робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *