Невиконання зобов’язань за договором субпідряду

Невиконання зобов’язань за договором субпідряду є порушенням державної дисципліни і тягне за собою майнову відповідальність субпідрядника і генпідрядника, які допустили ці порушення, а керівники та інші посадові особи субпідрядних та генпідрядних організацій несуть установлену чинним законодавством відповідальність за виконання зобов’язань за договором (п. 7 Положення).

Порядок та строки укладення договорів субпідряду. Договір субпідряду укладається генпідрядником і субпідрядником протягом двох місяців з дня затвердження державного плану розвитку народного господарства СРСР на відповідний рік. Підготовка договору та додатків входять в обов’язки субпідрядника.

Вартість робіт за договором субпідряду визначається за узгодженим кошторисами до технічного (техно-робочого) проекту на монтажні і спеціальні будівельні роботи. Терміни початку і закінчення субпідрядних будівельно-монтажних робіт і терміни введення в дію виробничих потужностей та об’єктів за роками будівництва повинні відповідати строкам, встановленим у генеральному договорі підряду.

Генпідрядник передає субпідряднику не пізніше 1 вересня року, що передує планованому, проектно-кошторисну документацію комплектно на об’єкт у цілому або на етапи робіт, що підлягають виконанню субпідрядником у планованому році. Кількість примірників креслень та обсяг документації визначається у відповідності з СН 202-69 і СН 401-69.

Не пізніше 25 днів з дня затвердження державного плану розвитку народного господарства СРСР на відповідний рік генпідрядник передає субпідряднику наступну документацію:

  • витяг з титульного списку будови з розподілом по роках завдань по введенню в дію виробничих потужностей та об’єктів, а також обсягів монтажних і спеціальних будівельних робіт;
  • виписку з внутрипостроечного титульного списку на перший рік будівництва в частині робіт, що підлягають виконанню субпідрядником;
  • матеріали технічного (техно-робочого) проекту, що відносяться до виконуваних субпідрядником робіт, включаючи об’єктивні кошториси та кошториси на окремі види робіт;
  • графік надходження (передачі) у першому році будівництва обладнання і матеріалів, забезпечення якими покладено на генпідрядника (замовника);
  • графік надання фронту робіт по кожному об’єкту будівництва, передбаченому внутрипостроечным титульним списком;
  • наряди на виготовлення залізобетонних конструкцій на обсяг робіт, що підлягає виконанню субпідрядником у першому році будівництва. Реалізація нарядів здійснюється субпідрядником, монтують ці конструкції.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *